Sbohem, společný základe

1. 6. 2005 | | Názory, Zprávy ze školy

Proč bychom měli mít na naší škole společný základ? Domnívám se, že je to výhodné. Společný základ je prubířským kamenem studia na VŠE, protože obsahuje základní znalosti, nezbytné pro další studium. Na výuce jeho předmětů se podílí každá z pražských fakult VŠE a je podle určitého klíče za to financována.

Proč bychom měli mít na naší škole společný základ? Domnívám se, že je to výhodné. Společný základ je prubířským kamenem studia na VŠE, protože obsahuje základní znalosti, nezbytné pro další studium. Na výuce jeho předmětů se podílí každá z pražských fakult VŠE a je podle určitého klíče za to financována. Podle mých informací na škole vždy platila dohoda, že pokud bude někdo chtít upravit či změnit strukturu celoškolního základu, budou se na tom muset jednomyslně shodnout děkani všech fakult. Akademický senát školy (AS) se v tomto smyslu vyjádřil například i na svém zasedání 24. října 2004.

Začátkem konce celoškolního základu, a tedy i pro poměrně funkční integritu školy, se stal návrh nového Studijního a zkušebního řádu ECTS – plán E (SZŘ). Poprvé byl tento návrh předložen na již zmíněném říjnovém zasedání AS, kde pedagogická komise prohlásila, že nepovažuje zavedení tohoto SZŘ od září příštího roku za reálné. Protože se senát obával, aby nebyly porušeny některé z dříve uzavřených dohod týkajících se společného základu, požádal o vyjádření vedení školy i jednotlivých fakult. Ačkoliv diskuse s děkany byla velmi věcná a přínosná, ti, kteří nevěřili předtím (musím zdůraznit, že šlo především o studentské senátory), svůj názor na správnost načasování a kvalitu příprav na přechod k ECTS na celoškolské úrovni nezměnili.

Zásadní obrat však nastal na dalším, předvánočním zasedání AS VŠE. Říjnový návrh SZŘ byl v nezměněném znění opět předložen paní rektorkou k hlasování. Členové pedagogické komise z řad učitelů bez udání jakéhokoliv zásadního argumentu otočili svůj postoj k návrhu SZŘ a doporučili jej ke schválení. Naopak pět studentských zástupců opět vystoupilo proti návrhu, jelikož se domnívali, že celý projekt přechodu na evropské kredity, jehož byl nový řád součástí, není připraven profesionálně. Návrh byl však poté v tajné volbě schválen těsnou, ale potřebnou kvalifikovanou většinou počtem 13 hlasů.

Dá se s jistotou říci, že hlavním tahounem přechodu na ECTS je Fakulta podnikohospodářská v čele s panem proděkanem Kubálkem. Ta také nejvíce proklamuje, že je na tento přechod dostatečně připravena. Ale! Objevují se problémy s přípravou jednotlivých předmětů z nového společného základu k akreditaci, protože každá fakulta musí připravit nejen strukturu předmětu, ale také učební texty, literaturu, zkoušky a podobně, což je velmi náročné uprostřed semestru.

Další zádrhel nastává, když je již schválený nový SZŘ předložen ministerstvu k připomínkování. Ministerstvo jej vrací zpět a připojuje přibližně dvě stě připomínek, spíše legislativního charakteru, ale také některé závažnější. Rektorka, až po naléhání některých senátorů, předkládá připomínky ministerstva senátu školy, který se ocitá v patové situaci: jedna třetina senátorů zcela účelově považuje všechny připomínky za pouhé formální a tvrdí, že nové hlasování není potřeba. Druhá třetina senátorů považuje za nutné schválit pouze „závažné“ připomínky, mimo jiné i sporný článek o účinnosti nového řádu. Poslední skupina senátorů chce, aby vedení školy připomínky MŠMT do návrhu zapracovalo a o opraveném návrh se hlasovalo znovu. Do této skupiny patřím i já. V současné době je tak netrpělivě očekáván další postup vedení školy.

Jelikož přechod na ECTS není řešen komplexně, ale v oddělených částech (Studijní a zkušební řád, celoškolský základ, akreditace, financování), Fakulta podnikohospodářská zkouší změnit strukturu předmětů celoškolního základu pro své studenty: v rozporu s uzavřenými dohodami a hlavně s verzí prezentovanou v senátu se snaží o jinou kreditovou dotaci předmětů celoškolního základu než v případě ostatních fakult, a o nahrazení třetí fakultou vyučovaných předmětů celoškolského základu jinými, vlastními předměty.

Mezitím si děkan Schwarz dává tu práci a oslovuje svým dopisem „o nedodržování dohod na VŠE“ vedení školy, fakult a senátory, na základě kterého pak paní rektorka žádá děkana Podnikohospodářské fakulty, profesora Kleibla aby upravil celoškolský základ podle dříve uzavřených dohod. Pan děkan Kleibl na tuto výzvu reaguje dopisem, ze kterého vyplývá, že FPH odstupuje od původní dohody o společném základu, a předměty, které měla zajišťovat Fakulta národohospodářská, si bude vyučovat sama.

Osobně nemám nic proti ECTS, ale jsem zásadně proti porušování uzavřených dohod a špatnému řízení některých projektů na naší škole. Naše škola potřebuje silné vedení, které dokáže vynucovat závazky z uzavřených dohod, třeba prostřednictvím rozpočtu.

Nejvíce smutné mi však připadá, že náš škola učí, jak „to“ má být, ale pak „to“ stejně dělá jinak.

Miroslav Ševčík ml.
místopředseda AS VŠE, student FFÚ

Mohlo by vás zajímat: