Změna vedení FFÚ: Mejzlíka vystřídá Musílek

10. 3. 2022 | | Zprávy ze školy Musílek, nově děkan FFÚ

Letošní akademický rok není jen plný studentských akcí, ale taktéž se nese ve znamení voleb. Na půdě univerzity se minulý semestr odehrálo hlasování o novém rektorovi, děkanské volby probíhaly nejen na Fakultě informatiky a statistiky (FIS), ale i na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ), kde zvítězil Petr Musílek, dosavadní prorektor pro vědu a výzkum.

Samotná volba probíhala v pátek 25. února na Akademickém senátu FFÚ. Volilo se mezi dvěma kandidáty, Petrem Musílkem a Tomášem Krabcem. Oním šťastnějším se nakonec stal dosavadní prorektor Petr Musílek, který vyhrál ziskem 8 hlasů v 1.kole. Do nové funkce bude uveden 1. dubna 2022 na čtyřleté funkční období, které skončí 31.3.2026. Nově zvolený děkan nahradí ve funkci děkana Ladislava Mejzlíka, kterému skončilo druhé funkční období. Fakulta byla pod jeho vedením v letech 2014 až 2022.

Musílek chce své funkční období zahájit určitými cíli a vizemi, které má v plánu během svého působení ve vedení fakulty uskutečnit. Jedná se třeba o kontinuální modernizaci studijních programů nebo větší impuls pro zapojení studentů. Pokračovat bude i nadále v podporování komunikaci s absolventy a zaměstnavateli, motivování studentů k výjezdům do zahraničí nebo ve snaze o zvýšení studijních předmětů v anglickém jazyce. Dalšími plány jsou udržení minimálního standartu akreditací anebo posilování digitalizace na fakultě, což by mělo zajistit navýšení počtu moderních učebních metod během výuky.

Petr Musílek absolvoval v roce 1988 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Na témže oboru získal titul docenta i profesora. Svou dosavadní kariéru spojil s FFÚ, kde mimo jiné působil v roli proděkana pro vědu a doktorské studium. Od roku 2014 zastává pozici prorektora pro vědu a výzkum. Jeho hlavní specializací jsou kapitálové trhy, investiční bankovnictví a regulace na finančním trhu, proto není žádným překvapením, že působí v nespočtu organizací, namátkou například ve vědeckém grémiu České bankovní asociace nebo v Radě pro veřejný dohled nad auditem.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by vás zajímat: