Abeceda studijních plánů a programů

10. 10. 2005 | | Nezařazené

Při nástupu do studia a hned při vytváření rozvrhu je třeba rozmyslet si počet kreditů, předměty na začínající i následující semestry a třeba i nějaké základní pořadí zkoušek. Každá fakulta vydává materiály, které popisují jednotlivé obory a specializace, a hlavně požadavky na jejich úspěšné absolvování. Informace samozřejmě najdete i stránkách školy. Je proto nutné vědět, v jakém studijním plánu studujete, protože podmínky studia se v různých plánech liší.

Při nástupu do studia a hned při vytváření rozvrhu je třeba rozmyslet si počet kreditů, předměty na začínající i následující semestry a třeba i nějaké základní pořadí zkoušek. Každá fakulta vydává materiály, které popisují jednotlivé obory a specializace, a hlavně požadavky na jejich úspěšné absolvování. Informace samozřejmě najdete i stránkách školy. Je proto nutné vědět, v jakém studijním plánu studujete, protože podmínky studia se v různých plánech liší.

Studijní plány jsou v současnosti čtyři: Do plánu B již škola studenty nepřijímá. Na některých fakultách stále přežívá pětileté magisterské studium, které odpovídá plánu C. Plán D je kombinace bakalářského a navazujícího magisterského studia. Od letošního roku také Fakulta podnikohospodářská, národohospodářská a managmentu v Jindřichově Hradci nabíhají na systém tzv. evropských kreditů (ECTS), tedy studijní plán E.

Nejlepší způsob, jak s jistotou určíte svůj plán, je přihlásit se na server isis.vse.cz (do nedávna ještě pes.vse.cz), kde každý najde evidenci o tom, co a jak studuje.

Plány C a D

Každý student musí složit příslušné množství zápočtů a zkoušek (včetně bakalářských, resp. souborných) a získat dané množství kreditů. Aby se student stal inženýrem ekonomie, musí k tomu složit čtyři státní zkoušky – dvě z hlavní specializace a po jedné z vedlejší specializace a ekonomie – a napsat a obhájit diplomovou práci. Studenti bakalářského programu (plán D) na diplomku trénují již dříve, protože musí navíc napsat bakalářskou práci.

Každá zkouška je klasifikována stupnicí:

Výborně – 1
Velmi dobře – 2
Dobře – 3
Nevyhověl – 4

Pokud student u zkoušky neuspěje, nebo nesloží zápočet, nezbývá mu než si předmět v dalším semestru zapsat znovu. Pokud šlo o běžnou zkoušku, ztratil odpovídající počet kreditů a bude muset čerpat z rezervních poukázek.

Pokud šlo o bakalářskou zkoušku, musí si ji zapsat znovu. Známka „nevyhověl“ se mu však již započítává do studijního průměru.

Každý předmět se označuje tzv. identem: dvě nebo tři písmena označující fakultu a trojmístná číselná kombinace. Např. MIE403, podle katedry mikroekonomie, SE_201 podle katedry světové ekonomiky, atd.

Plán E

Těch, kteří nastoupili do nového systému ECTS, se již bakalářské (souborné) zkoušky netýkají. Místo zápočtem budou všechny jejich celoškolsky povinné předměty ukončeny rovnou zkouškou. Klasifikační stupnice zkoušky jsou:

A – výborně
B – velmi dobře
C – dobře
D – uspokojivě
E – dostatečně
Fx – nedostatečně (s možností opakování)
F – nevyhověl.

Stupeň Fx znamená, že vyučující dává studentovi příležitost dostavit se (ještě v daném zkouškovém období) na další termín zkoušky a pokusit se znovu.

Státní bakalářská závěrečná zkouška zůstává. V navazujícím magisterském studijním programu zůstává jenom jedna státní zkouška z oboru a jedna státní zkouška z vedlejší specializace. O státní zkoušce z ekonomie se zatím jedná.

V ECTS se mění ident předmětu: název předmětu začíná číslicí fakulty, následovat bude jedno či dvoupísmenná zkratka katedry a třímístný číselný kód (např. 3MI402).

Konkrétnější informace lze najít na stránkách fakult, které ECTS od příštího roku zavádějí.

Mohlo by tě zajímat: