Akademické plénum: Ohlédnutí za rektorčiným působením a nové vize

24. 3. 2022 | | Zprávy ze školy Děkani fakult, rektorka Machková, Pamětní medaile pro děkany

Letošní Akademické plénum se uskutečnilo v úterý 15. března od 16:15 v Likešově aule. V jeho rámci se rektorka Hana Machková poohlédla za osmi lety v čele univerzity, zhodnotila výsledky školy za minulý rok a budoucí rektor Petr Dvořák představil vize do příštích let. Součástí programu bylo také předání pamětních medailí Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), které se rektorka rozhodla udělit ku příležitosti svého končícího mandátu, a vyhlášení ankety Pedagog roku 2021.

V první části programu se rektorka Machková podělila s přítomnými studenty a akademickými pracovníky o vyhodnocení funkčního období za roky 2018–2022. Ze složitých metodik MŠMT a početných programových úspěchů vedení vám přinášíme jen to nejdůležitější.

Bomby, covid, Ukrajina

VŠE se v žebříčku veřejných vysokých škol v ČR z hlediska počtu studentů umístila na 7. místě, zároveň se, jak rektorka zmínila, podařilo cíleně snížit celkový počet studentů a zaměřit se na kvalitu výuky, nikoliv kvantitu. Dále vyzdvihla oblast, ve které podle ní VŠE skutečně vyniká – internacionalizaci a mezinárodní mobilitu. Až 25 % studentů VŠE totiž nemá českou státní příslušnost, a přestože covid na některých vysokých školách studijní výměny zastavil, na VŠE tomu tak nebylo. Do zahraničí v roce 2021 vyjelo až 823 našich studentů. „Zahraniční studenti sem k nám nejezdí na výlet, ale opravdu tu studují, ve stejných podmínkách jako čeští studenti,“ dodává Machková.

Velkého pokroku se VŠE podařilo docílit v získávání mezinárodních akreditací. Konkrétně se pak jedná o velmi složitý akreditační proces akreditace AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), který začal již v roce 2016. „Jsme na dobré cestě, ale ještě vůbec nejsme v cíli,“ vysvětluje Machková. Rektorka také upozornila na kritické body v požadavcích akreditace a uvedla, že pro splnění dalšího kroku v procesu vedení požádalo o nejzazší možný termín, kterým má být listopad roku 2023. Dále se relativně rychle a snadno podařilo získat hned několik fakultních akreditací –EQUIS, AMBA (Fakulta podnikohospodářská), EPAS, EFMD (Fakulta mezinárodních vztahů) a ACCA, RICSS (Fakulta financí a účetnictví).

Kromě poděkování krizovému štábu za zvládnutí a organizaci příliš často se opakujících hlášení bomb se rektorka věnovala i roli VŠE v pomoci ukrajinským uprchlíkům. VŠE chce podle rektorky zprostředkovávat pomoc především rodinám svých studentů. „My vám rodiče a příbuzné ubytujeme a vy se o ně budete starat. Je tam to, co naše studenty učíme především, ta zodpovědnost,“ vysvětluje. O ubytování prvních uprchlíků jsme již psali v tomto článku. VŠE také během týdne naplnila kapacitu 40 ukrajinských studentů se stipendii MŠMT, které škola byla schopná přijmout. Machková dále uvedla, že se kapacity velmi rychle naplnily a další žádosti bohužel musí odmítat. Zároveň ale informovala o plánované spolupráci s jinými vysokými školami a spuštění Fondu VŠE na podporu Ukrajině. „Poslední, co dnes ve své funkci udělám, je to, že vás a absolventy požádám o finanční podporu. Kdyby každý učitel přispěl například 1000 Kč, podaří se nám projekt udržet,“ oznámila rektorka Machková.

Vize budoucího rektora

Druhým bodem programu byl výstup budoucího rektora docenta Petra Dvořáka, který přiblížil své vize a plány na následující funkční období a mimo to představil svůj zatím Akademickým Senátem neschválený prorektorský tým:

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost – docent Pavel Hnát

Prorektor pro rozvoj a corporate relations – doktor Ota Novotný

Prorektorka pro mezinárodní vztahy – současná rektorka Hana Machková

Prorektor pro vědu a výzkum – profesor Martin Lukeš

Ředitel centra informatiky a digitalizace – inženýr Milan Nidl

Budoucí rektor se ve svém programu věnuje hlavně změně. Chce se zaměřit především na zkvalitnění výuky, dokončení akreditačního procesu AACSB, otevřít školu široké a aktivní spolupráci nejen s korporátní sférou a podpořit doktorandské studium. „Nechci působit pesimisticky, jen vím, že to bude prostě těžké, ta změna,“ vysvětluje Dvořák.  Vůbec největší změny pak plánuje v oblasti informatiky a digitalizace. První konkrétní kroky nového vedení budeme moci vidět podle něj již 1.dubna.

Pedagog roku 2021 a pamětní medaile

V závěru se rektorka Machková rozhodla udělit Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj třem děkanům, a to děkanovi Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) Ladislavu Mejzlíkovi, děkanovi Fakulty podnikohospodářské (FPH) Ivanu Novému a děkanovi Národohospodářské fakulty (NF) Zdeňku Chytilovi. „Medaili za zásluhy o rozvoj VŠE jsem se rozhodla udělit třem děkanům, kterým končí funkční období v roce 2022 a kteří jsou dle mého názoru skutečnými osobnostmi, které přispěly nejen k rozvoji jimi řízených fakult, ale také k dobrému jménu VŠE v České republice i zahraničí,“ vysvětlila rektorka.

Dále VŠE již potřetí ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2021 vyhlášen inženýr Jan Molín, za Fakultu mezinárodních vztahů docentka Martina Jiránková, za FPH inženýr David Říha, za Fakultu informatiky a statistiky promovaná matematička Miroslava Otavová, za NF inženýr Michal Mirvald a za Fakultu Managementu doktor Jan Závodný Pospíšil.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by tě zajímat: