Akademický senát – mocný orgán!?

25. 1. 2002 | | Názory

Akademický senát (AS) je nejmocnější orgán veřejné vysoké školy. Svůj akademický senát má každá fakulta, jeden má vysoká škola jako celek. Dovolte mi přiblížit práci AS Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) VŠE.

Akademický senát (AS) je nejmocnější orgán veřejné vysoké školy. Svůj akademický senát má každá fakulta, jeden má vysoká škola jako celek. AS VŠE například volí a odvolává rektora, schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet školy a kontroluje využívání finančních prostředků. Senátory jsou studenti a akademičtí pracovníci školy. V tajných volbách je může volit každý student a akademický pracovník školy, a to vždy ze svých řad. Funkčním obdobím jsou 3 roky. Podíl studentů v AS je zákonem předepsán v intervalu <1/3;1/2>. Předchozí věty přiměřeně platí i pro fakultní senáty (volí děkana, schvalují rozdělení rozpočtu fakulty apod.).

Dovolte mi přiblížit práci AS Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) VŠE. Senát zasedá asi desetkrát do roka. Začíná se pravidelně s 5 – 15ti minutovým zpožděním. Jedná se o věcech, které dává zákon nebo vnitřní předpis senátu za úkol. Mizivý je podíl témat jako změna nevyhovujících ustanovení vnitřních předpisů, zlepšení podmínek studia a výuky. Nad plněním svých rozhodnutí nekoná senát aktivní kontrolu. AS FMV neumí řešit problémy voličů a neumí používat moc k uskutečnění svých rozhodnutí. Úkoly v usneseních senátu nemají stanovené termíny a na jejich splnění se prostě čeká. Můj názor je, že většina senátorů svou úlohu (funkce, moc a odpovědnost) vůbec nechápe. Na zasedání se většina senátorů nepřipravuje, nýbrž se jde něco nového dozvědět. Myslím, že si svou (vlastní) bezmoc někteří senátoři dokonce uvědomují. Potěšujícím faktem nicméně zůstává, že se ještě senát schází v nadpoloviční většině (usnášeníschopná část). Jsou i tací, kteří se nechají zvolit a pak se na jednání dlouhodobě nedostavují.

Funkce senátora není placená, „jen“ čestná. Což trochu vysvětluje předchozí odstavec, ale podle mě to není hlavní důvod impotence AS FMV. Víc než finance by k pořádné práci senátory hnalo vědomí, že jejich kroky sledujeme a soudíme my – voliči. Setkávají se ale s nezájmem. Nedivme se pak, že nevědí, co tíží druháky a že nemají odhodlání hledat a řešit různé nešvary. Podobně to pak vypadá ve vztahu mezi děkanem a senátem. Skutečně platí, že máme takovou vládu, jakou si zasloužíme (jací jsme sami). Vlastně je VŠE dobrým modelem celé ČR. Závěry vytvořené z tohoto modelu jsou náhodou celkem přiléhavé politické skutečnosti v republice.

Východisko je následující. Zajímejte se o dění v nejmocnějším orgánu fakulty (školy) – akademickém senátu. Pokud máte problém, který by měl vyřešit senát, řekněte tom svému volenému zástupci (nejlépe e-mailem, který by měl být na webových stránkách VŠE; některé senáty mají také udržované nástěnky). Pokud vám nepomůže, dejte o tom veřejně vědět. Jedině tak se bude na VŠE dělat lepší politika a ta zhruba půlmiliarda Kč, o které se každoročně v AS VŠE rozhoduje, se bude stále efektivněji rozdělovat. A budeme se mít líp.

P.S.: Zasedání AS jsou ze zákona veřejně přístupná.

autor si nepřál být jmenován

Mohlo by tě zajímat: