AS VŠE: Mezi některými senátory shoda nepanovala padl i návrh na zrušení legislativní komise

15. 5. 2017 | | Zprávy ze školy Akademický senát

Zkouškové sice začíná, akademičtí zástupci z řad studentů i vyučujících ale mají stále své sénátorské povinnosti. Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) bude dnes schvalovat vnitřní předpisy Fakulty informatiky a statistiky (FIS) a Národohospodářské fakulty (NF). Předpisy poslední jmenované fakulty na minulém zasedání neprošly, záznam jednání si můžete přečíst zde. K hlasování se dnes předloží také Jednací a Volební řád senátu.

Poslední zasedání 10. dubna bylo po čtyřech a půl hodinách rozpuštěno. Problémy s usnášeníschopností nastaly poté, co senátoři po několika hodinách začali z místnosti odcházet na menší pauzy a většina z nich se již nevracela. K unavě senátorů přispěly také dlouhé debaty nad připomínkami studentského senátora Romana Ondrčky k Volebnímu a Jednacímu řádu AS VŠE. Nakonec ale byly do obou řádů bez připomínek zapracovány.

Dvanácté zasedání současného AS VŠE začíná ve 13 hodin v NB 169. Sledovat ho s námi můžete online. 

 Aktualizovat

18:01 Zasedání je u konce, příští bude 5. června.

17:59 Poslední otázku na kvestora má ještě senátor Ondrčka. Ptá se, kdy bude zprovozněná závora, která je nově vybudovaná na parkovišti v Italské a zároveň chce vědět, pro koho je určené. Přesné datum zprovoznění kvestor neví, parkoviště je ale určené pro všechny, kteří disponují kartou ISIC.

17:55 Senátorka Bozděchová se ptá, jestli je možné udělat jednotnou šablonu pro závěrečné práce pro celou VŠE. Každá fakulta má jinou úpravu a studenti to podle ní jen mate. S vytvoření šablony souhlasí i senátor Zeman a pro je také rektorka Machková.

17:52 Senátorka Trávníčková navrhuje, aby se z jednání legislativní komise pořizoval audio-vizuální záznam. Marek navrhuje, aby si tento návrh projednala komise sama a poté informovala senát o výsledku.

17:51 Další dotaz má senátor Korejs. Ptá se, jaká je lhůta odpovědi předsednictva na e-mail senátora. Předseda ho ujišťuje, že svou odpověď dostane.

17:48 „Já vám z celého srdce gratuluju, ale je potřeba o tomto dělat usnesení?“ ptá se senátor Zelenka. „Jsem už trochu nervózní, potřeboval bych vyvenčit fenu,“ dodává. Hlasuje se ale rychle a gratulace je schválena.

17:47 Senátor Mikan navrhuje předožit usnesení senátu, kterým gratuluje Podnikohodospodářské fakultě k získání akreditace EQUIS.

17:45 K odvolání návrhu vyzývá Zemana i děkan Ševčík. Zeman jeho prosbě vyhovuje a návrh stahuje.

17:43 Místopředseda Marek vysvětloval lhůty nutné k předkládání textů k projednání. Senátor Ondrčka pouze doplňuje, že si přál, aby i ostatní senátoři věděli, jak jednání v komisi probíhají. Zeman se snaží vysvětlit původ jeho návrhu, také nechápe, proč se se schvalováním předpisů tak spěchá, když by se mohly v klidu schválit na podzim.

17:35 „Musím říct, že legislativní komise je to nejstrašnější, co jsem zažil,“ přispívá zkušenostmi Ondrčka. Východisko v jejím zrušení ale nevidí, i když přiznává, že dnešní jednání komise bylo tragické. Některé připomínky senátorky Trávníčkové označil za blbosti. „Možná by legislativní komisi pomohlo, kdybyste odstoupila,“ míří návrh k senátorce Trávníčkové. Jeho kritika ale míří také k předsedovi senátu Berkovi, za to, že nezasílá dokumenty k projednání včas.

17:30 Vondráček si myslí, že navrhovat zrušení legislativní komise v době, kdy nejsou schváleny všechny vnitřní předpisy fakult ani školy není dobrým řešením. „Komise má smysl,“ podotýká.

17:28 K Zemanovu návrhu se připojuje i senátorka Trávníčková, která je také členkou komise. Prý jde o ztracený čas a neexistuje předpis, který komisi ukládá, co by měla dělat.

17:27 Senátor Korejs navrhuje hlasovat o odvolání předsedy legislativní komise Zemana a zvolit nového, aby se nemusela rušit.

17:26 „Toto považuji za divné, zbrklé a dětinské,“ komentuje návrh senátor Váňa. Chápe Zemanovo rozrušení z dnešního zasedání legislativní komise, ale navrhuje mu, jestli nechce s tímto návrhem počkat například dva dny až vychladnou emoce.

17:23 Senátor Zeman překvapivě navrhuje zrušení legislativní komise AS VŠE.

17:20 Dále Svoboda žádá o opravu návrhu, který byl schválený na předešlých zasedáních. Týká se stavby kanalizace na Jižním Městě, kterou iniciuje Vysoká škola chemicko-technologická a povede i přes malou část pozemků VŠE.

17:19 Další informace o připavovaném podchodu doplníme, sám kvestor ještě slibuje informace upřesnit.

17:14 Slovo si tedy bere kvestor Svoboda, mluví o plánech stavby v okolí školy a o již zmiňovaném podchodu. Projekt výstavby budovy na hranici školy v Italské ulici ještě není přesně naplánovaný, VŠE ale má zájem na tom stát se účastníkem stavebního řízení. Dostává se i k podchodu – ústit nakonec bude jinde, o trochu dále a ne přímo u školy, jak bylo původně plánováno. O pozitivní posun ale jde, i když si kvestor není jistý, jak moc čas chůze do školy zkrátí.

17:13 Přechází se k bodu Různé. Mělo se hlasovat o návrhu studentského senátora Petrouše do legislativní komise, ten ale už odešel ze zasedání a v jeho nepřítomnosti se bez písemného návrhu hlasovat nemůže.

17:09 Teď se hlasuje velmi rychle. Během dvou minut prošel Volební a Jednací řád AS FIS i Jednací řád Vědecké rady FIS.

17:07 Vypadá to, že se bude hlasovat o Statutu FIS. Pro je 14 senátorů, proti nikdo, zdrželo se 8. Předpis nebyl tedy přijat požadovaným minimem, které bylo 16.

17:03 Senátor Novák z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci nabádá přítomné, aby se hlasovalo. Rád by jel domů a zřejmě není sám.

16:54 „Nemám nic proti schválení dokumentů, ale štve mě, že za některé věci se tu musí bojovat a vy to chcete nechat projít na první dobrou,“ naráží senátor Ondrčka na fakt, že předkladatelé předpisů nepočkali na námitky a připomínky legislativní komise.

16:53 Námitka proti procedurálním vadám není, předpisy se tak už možná dostanou ke schválení.

16:49 Senátor Vondráček připomíná, že se z jeho strany nejedná o vendetu. „Jsou to žabomyší války, jsem pro schválení těchto předpisů,“ vyjadřuje svůj názor děkan NF.

16:47 Místopředseda Marek vyzývá přítomné, aby buď podali námitku proti procedurálním postupům nebo se tato debata opustí a přejde se k projednávání.

16:44 Děkan FISu Marek se odvolává na svá předchozí slova, pokud senát vidí procedurální problémy, ztrácí se teď projednáváním jen čas. Senátor Váňa v debatě vidí jen pseudoproblémy.

16:40 Senátor Kinský se ptá, proč se fakultní předpisy měří dvojím metrem. Zatímco předpisy NF se musely vracet fakultnímu senátu k opravám, o předpisech FISu se bude hlasovat, i když jsou v nich chyby.

16:32 Senátoři Trávníčková a Vondráček si teď vyměňují právní názory na procedurální postupy a následné výklady předpisů, které se schvalují.

16:24 Děkan čtvrté fakulty Luboš Marek je názoru, že pokud v senátu existuje nesoulad s proceduálními postupy fakulty, nemá cenu se dnes okrádat o čas.

16:20 Vondráček pokračuje s připomínkami k Statutu. Nelíbí se mu, že by se do schváleného předpisu mělo později zasahovat – závěrečné ustanovení textu obsahuje větu: „Tento Statut fakulty byl schválen Akademickým senátem VŠE dne DD.MM.RRRR“. Pokud se tedy předpis schválí, za písmena se zpětně doplní datum.

16:11 Podle Vondráčka nebyl dodržený zákonem stanovený postup projednávání předpisů v senátu fakulty. Jde zřejmě o procedurální chybu, ze zápisu zasedání senátu FIS podle něj plyne, že bylo schváleno něco jiného než je předloženo.

16:07 Před senátory je ještě schválení pěti vnitřních předpisů FISu. Začne se Statutem fakulty.

16:05 Senátor Ondrčka pro zlepšení nálady slibuje nové informace o vybudování podchodu z Hlavního nádraží. S těmi má přijít kvestor Svoboda.

16:04 Všechny vnitřní předpisy Národohospodářské fakulty byly schváleny.

16:02 Po půl hodině debat se hlasuje. Disciplinární řád páté fakulty je schválen. Poslední předpis NF je Jednací řád Vědecké rady fakulty. Připomínky nejsou, bude se hlasovat.

15:57 Senátor Vondráček upozorňuje na absurditu diskuze. „Nechápu, že se o těchto problémech dozvídám 15. 5. na zasedání senátu, když předpis prošel předtím projednáváním dvakrát,“ diví se. Druhou absurditu vidí právě v poznámkách pod čarou, o kterých mluví senátorka Trávníčková.

15:54 Senátoři se začínají mírně obviňovat, kdo odešel dřív z projednávání předpisu v legislativní komisi, kde se mohly takové připomínky projednat, a tak místopředseda Marek klidní situaci a žádá o poslední připomínky před hlasováním. Senátorka Trávníčková si přeje pro inspiraci promítnout Disciplinární řád Univerzity Karlovy, aby přítomní viděli odkazy a poznámky pod čarou, které obsahuje.

15:53 Vondráček chce, aby se hlasovalo. „Předpis není v rozporu se zákonem ani s vnitřními předpisy VŠE,“ argumentuje.

15:47 Senátor Kinský dodává, že Disciplinární řád NF má plnou podporu studentských senátorů na fakultě a prošel i jejím Akademickým senátem.

15:43 Kvestor Svoboda připomíná, že Disciplinární řád VŠE se vztahuje pouze na programy řízené školou, což se nyní týká pouze jednoho. „Uvažovali jsme také, že by se tento předpis mohl vztahovat na zahraniční studenty, ale nevztahuje se na studenty jednotlivých fakult,“ dodává.

15:39 Stále se debatuje o specifikách Disciplinárního řádu NF.

15:32 Podle Zemana dochází v článku 3 odstavci 4 k porušení parity mezi studenty a vyučujícími. Tento odstavec dává předsedovi disciplinární komise v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas. Zeman je názoru, že v případě rovnosti hlasů by mělo být rozhodnuto ve prospěch studenta.

15:27 Senátorka Trávníčková vysvětluje, proč nemůže tento předpis podpořit. Disciplinární řád by podle ní měl sloužit jako návod pro studenty, proti kterým je řízení vedeno, neměl by tedy být zjednodušován jako ostatní předpisy. „U těch si můžou zájemci dohledat příslušné odkazující paragrafy v zákoně,“ myslí si.

15:25 Předpis je schválen 24 senátory, dva se zdrželi. Na řadě je Disciplinární řád NF.

15:23 O Statutu NF se hlasuje. Pro je 23 senátorů. Proti nebyl nikdo, zdrželi se senátoři Zeman, Trávníčková a Mikan. Teď se posouváme k Jednacímu řádu NF.

15:22 Senátoři Vokálek a Marek teď polemizují, zda předpis i s nesrozumitelnou větou schválit nebo se zdržet. Potřeba je 16 hlasů.

15:19 Místopředseda Marek se ptá, zda je problém gramatickou chybu opravit nebo vyjde předpis v tomto znění. To potvrzuje senátor Vondráček.

15:16 „Otázka, kdy předpis nabývá platnosti nikoho nezajímá,“ myslí si Vondráček. „Všechny zajímá spíše to, od kdy se předpisem mají řídit,“ dodává.

15:13 „Připadá mi to k smíchu,“ míní děkan Ševčík. Podle něj tam sice může být spojka nebo čárka, ale i tak je názoru, že je řád platný.

15:09 Na řadě je Volební řád AS NF. Připomínku má senátorka Trávníčková. Je znovu gramatického rázu, v článku 10 odstavci 4 podle ní chybí před slovem „účinnosti“ souřadící spojka „a“. „Z čeho vyvozujete, že tam chybí spojka?“ ptá se senátor Vondráček. „Může tam být třeba i čárka nebo středník,“ dodává.

15:06 Senátoři teď mají desetiminutovou pauzu.

14:51 Vracíme se k debatě o Statutu NF. Další připomínka senátorky Trávníčkové je spíše gramatického rázu. Několik senátorů nevidí záměnu velkého za malé písmeno jako relevantní. Hlasuje se. Předpis je schválen poměrem 23 pro, jeden proti a dva se zdržují.

14:47 „Senát je tak pružnější a můžete se zeptat přítomných studentských senátorů, jestli s tím mají problém,“ odpovídá Ševčík. „Podle mě je tento počet dostatečný,“ uzavírá.

14:45 Studentský senátor Vokálek se ptá děkana Ševčíka, proč se rozhodli pro počet devíti senátorů v nejvyšším fakultním orgánu. „Na FMV máme členů 18 a funguje to, rozumím, že jsme větší fakulta, ale i tak můj dotaz trvá,“ obrací se na děkana NF.

14:37 Další rozpor se zákonem vidí v předpisech fakulty předseda senátu Berka. Má ale jen legislativně technickou připomínku, která se týká funkčního období případného náhradníka, které ve znění předpisu končí ve stejný den jako funkční období řádně zvolených členů, i když do senátu nastoupil později. Podle senátora Vondráčka se ale jedná o to samé a význam věty, i když je jinak formulovaná, se nemění. „Věta je jasná a uvádí kdy a komu funkční období končí,“ trvá na svém Vondráček. Berka je ale názoru, že z věty vyplývá, že funkční období náhradníka je také tři roky, nehledě na den jeho nástupu.

14:34 Senátor Vondráček vyjasňuje situaci: „Tím, že má orgán méně členů, nezaniká. Je to problém, ale takový, který si umíme vyřešit.“ V závěru své řeči prosí, aby senátoři návrh schválili.

14:29 „Ten přechod mezi jednotlivými stupni studia musí upravit vitřní předpis školy ne fakulty,“ vysvětluje senátorka Trávníčková. „Pokud byl tento předpis schválen, tak v rozporu se zákonem,“ dodává.

14:27 Tomuto sdělení ale oponuje děkan Ševčík. „Prosím pana senátora Zemana, aby se vyjadřoval přesně. Mandát senátora Kinského nezanikl, protože do 90 dnů nastoupil do doktorského studia, je to v našem vnitřním předpisu, který jste vy schválili,“ předkládá svá fakta děkan NF.

14:25 Senátor Zeman udává příklad, proč je počet členů devět problémem. „Například mandát senátora Kinského po ukončení magisterského studia zanikl a od té doby se rozhoduje v osmi,“ uvádí.

14:24 Mluvil místopředseda Marek, nízký počet členů je podle něj problém, ale jeho stanovení je na fakultě, která se s případnými problémy bude potýkat.

14:17 Začná debata nad předpisy NF, ke Statutu vyjadřuje se senátor Zeman. „Nelíbí se mi, že se tam stanovuje minimální počet členů orgánů fakulty, které zákon nepožaduje. Výjimkou je senát fakulty, tam je to v pořádku,“ vysvětluje. Podle něj minimální počet členů nemůže podzákonný předpis stanovit. Zároveň se mu nelíbí, že počet členů fakultního senátu je stanoven na zákonném minimu, na devíti. „V momentě, kdy jich bude míň, budou problémy,“ myslí si Zeman.

14:15 Předseda legislativní komise Zeman předkládá zápis z jejího dnešního jednání.

14:15 Místopředseda Marek k radosti přítomných senátorů upozorňuje, že je naplánováno občerstvení.

14:13 Na plánu projednání je nyní bod 6, Vnitřní předpisy NF. Vyjadřuje se děkan Miroslav Ševčík. „Je faktem, že jsme některé návrhy některých členů legislativní komise neakceptovali, například kolik máme mít členů disciplinární komise,“ vysvětluje děkan. Předkládané předpisy nejsou v rozporu se zákonem a rektorka je doporučuje schválit.

14:10 Na zasedání dorazil také děkan FISu Luboš Marek, který bude předkládat předpisy své fakulty.

14:08 Hlasuje se a návrh je znovu schválen počtem 26-0-0. Schváleny jsou tak tři z dvanácti vnitřních předpisů VŠE.

14:04 Rychle jsme u bodu 5, schválování Jednacího řádu VŠE. Legislativní komise je pro schválení, vyjadřuje se ale ještě senátor Vondráček. „Po věcné stránce není pravda, že by byly vyřízeny připomínky, které tam byly, ale nejsou v rozporu se zákonem. Pojďme ho tedy schválit v takovém znění, v jakém je předložen,“ apeluje.

14:04 Návrh je schválen 26-0-0. Větší problémy snad dnes nebudou.

14:01 Jsme u bodu 4, schvalování Volebního řád VŠE. Předkládá ho rektorka Machková, předseda volební komise Zeman také doporučuje předpis schválit. Musí projít nadpoloviční většinou všech senátorů, tedy 16 hlasy.

14:00 Ozývá se Ondrčka. Vítá nového senátora Petrouše a chce ho navrhnout do legislativní komise. Prosí o přednostní projednání. Předsednictvo se ale nechce zdržovat, proto navrhuje nechat schvalování až na konec do bodu Různé.

13:57 Senátor Zeman se ujímá slova a začíná rázně plánovat. Pokud budou návrhy předloženy ve čtrnáctidenní lhůtě před zasedáním senátu, týden před ním svolá legislativní komisi. „Prosím tedy její členy, aby si udělali čas od rána do večera a paní rektorku o rezervování této místnosti,“ žádá.

13:51 Rektorka Machková si nechala vypracovat právní stanovisko a v případě, že se předpisy neschválí nebo budou v rozporu se zákonem, je možné se řídit těmi starými. Nyní se mluví o případném dřívějším červnovém zasedání, případně o tom, že by se senát sešel v srpnu. Některé předpisy se s novelou zákona nemění, jejich pozdější, například podzimní, schválení by tak žádné velké problémy nezpůsobilo.

13:49 Místopředseda Marek sumarizuje situaci ohledně schvalování předpisů. VŠE má mít dvanáct vnitřních předpisů, z toho je schválený pouze jeden, Statut VŠE. Dva se budou projednávat dnes. „O zbývajících devíti nevím nic,“ zdůrazňuje Marek. Schváleny musí být do konce srpna, poslední zasedání senátu v tomto semestru je 19. června. U jednotlivých předpisů fakult lhůtu pro schválení zákon neudává, schváleny jsou ale zatím jen dva z FMV, 9 se bude projednávat dnes a nad 18 stále visí otazník.

13:43 Návrh byl znovu schválen poměrem 26-0-0.

13:39 Finanční komise doporučuje senátu návrh schválit. Kvestor Svoboda uvádí částku přibližně 130 milionů na 60 měsíců. Některé finance obdrží škola ex ante, jiné ex post.

13:35 Jednání zatím svižně pokračuje, už jsme u bodu 3, sjednání rámce financování formou kontokorentního úvěru. S tímto bodem senátory opět seznamuje kvestor Svoboda.

13:34 Hlasuje se o bodu 2, pro bylo všech 26 senátorů.

13:30 Ondrčka se ale nedá odbýt. Podle něj je program dobrý pro PR školy. „Nelze najít jiné zdroje financování?“ trvá na svém. Machková odpovídá, že program vymyslela před lety jako prorektorka pro zahraniční vztahy z důvodu, že míst na výjezdy v rámci jiných programů bylo málo. Teď se situace změnila a míst je už více a na tento program nejsou peníze.

13:28 Slovo si bere rektorka. „Jmenuje se to Free Mover a je to proto, že nejsou finanční prostředky,“ uvádí. Navíc ani zájem ze strany studentů nebyl podle Machkové velký, šlo přibližně o 25 studentů ročně.

13:27 Finanční komise nemá výhrady. Dotazy má senátor Ondrčka. „Chtěl bych se pana kvestora zeptat, proč byl zrušený celoškolský program výjezdů Free Lancer,“ ptá se.

13:26 Materiál je rozdělený do částí – hospodaření VŠ jako celku, zejména v oblasti investičních nákladů. „Druhá část se věnuje tvorbě a využití fondů, došlo k přečerpání fondů u prorektora pro zahraniční vztahy a u fondu rektorky,“ čte souhrn Svoboda. To vysvětluje tím, že počet studentů VŠE sice klesá, ale vyplacená a placená stipendia ne. Třetí část patří hospodaření fakult a celoškolských pracovišť, sem patří také oprava Staré budovy a hospodaření kolejí. „Podařilo se nám zvýšit průměrné procento obsazenosti kolejí v porovnání s minulými lety,“ dodává.

13:20 Nyní je jedná o bodu 2, hodocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2016. Mluví kvestor Svoboda, seznamuje senátory s tématem.

13:18 Jeho schválení doporučuje také senátor NF Vondráček. „RVH je větší než nějaká jednání senátu,“ dodává. A rovnou se hlasuje, Prchal byl schválený a rektorka přítomným děkuje.

13:17 Mluví rektorka Machková. Znovu prosí senátory o schválení studenta Vojtěcha Prchala, který je místopředseda senátu, do Rady pro vnitřní hodnocení (RVH). Na minulém zasedání ho senátoři nepodpořili.

13:16 Na zasedání je přítomný i nový studentský senátor František Petrouš.

13:15 Místopředseda Marek je dnes trochu zmatený, plete si jména senátorů. Hlasuje se o návrzích, pro schválení je potřeba 14 senátorů. Návrh senátora Ondrčky na přehození bodů 6 a 7 byl schválený, návrh senátora Zemana neprošel.

13:10 Na jednání je přítomno 26 senátorů z 31. Pro některá hlasování stačí pouhá nadpoloviční většina přítomných, tedy 14, pro jiná je potřeba nadpoloviční většina všech senátorů, tedy 16.

13:08 Předseda senátu Petr Berka zahajuje jednání. Slova se ujímá místopředseda Petr Marek, předkládá senátu body jednání. Senátor Roman Ondrčka si přeje prohodit bod o jednání o vnitřních předpisech Fakulty informatiky a statistiky (FIS) s bodem o předpisech NF. Senátor Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Jiří Zeman navrhuje vypustit body 6 a 7, a to z důvodu pravěpodobného nesouladu legislativní komise.

13:05 Senátoři se pomalu usazují, zasedání co nevidět začne. Dnes jsou v hojném počtu, rozpuštění jednání snad hrozit nebude. Přítomna je také rektorka Hana Machková, děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík a kvestor Libor Svoboda.

12:43 Jednání začne po 13. hodině. Pokud nemáte čas dorazit, sledujte náš online přenos.

Body jednání:

1. Souhlas ke jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení VŠE

2. Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2016

3. Sjednání rámce financování formou kontokorentního úvěru

4. Volební řád AS VŠE

5. Jednací řád AS VŠE

6. Vnitřní předpisy FIS VŠE

7. Vnitřní předpisy NF VŠE

8. Různé

Mohlo by tě zajímat: