Budou cizinci bydlet na kolejích?

19. 3. 2003 | | Nezařazené

Vedení školy se zatím neúspěšně pokusilo změnit kritéria pro ubytování na kolejích. Podle návrhu by mohli i nadále bydlet cizinci, kteří podle původních kritérií ztrácí na kolej nárok. Návrh na změnu loňských kritérií pro přidělování kolejí předložilo vedení školy ke schválení Akademickému senátu VŠE na jeho únorovém zasedání. Nová kritéria by podstatně pomohla cizincům studujícím v češtině, kteří letos bydlí na kolejích.

Vedení školy se zatím neúspěšně pokusilo změnit kritéria pro ubytování na kolejích. Podle návrhu by mohli i nadále bydlet cizinci, kteří podle původních kritérií ztrácí na kolej nárok.

Návrh na změnu loňských kritérií pro přidělování kolejí předložilo vedení školy ke schválení Akademickému senátu VŠE (AS) na jeho únorovém zasedání. Nová kritéria by podstatně pomohla cizincům studujícím v češtině, kteří letos bydlí na kolejích. Ti by podle platných kritérií v roce 2003/2004 již neměli na ubytování nárok. Vedení školy se rozhodlo vyjít jim vstříc a loňské rozhodnutí senátu změkčit. Kolej by tak nedostali pouze nově přijatí cizinci.

Senátoři nakonec po dlouhé diskuzi návrh vedení neschválili. Rozhodnutí nezměnilo ani stanovisko rektorky, ani argumenty skupiny cizinců, kteří byli zasedání přítomni. Ti upozornili senátory, že vízová povinnost s Českou republikou části studentů ze zahraničí nedovoluje přivydělat si na tržní nájemné, které by museli platit, až ztratí nárok na kolej.

Podmínky ubytování však stále nejsou jasné. Akademický senát sice zamítl návrh vedení, ale žádný jiný nepřijal. Podle předsedy AS VŠE doc. Miloslava Janhuby se může vedení pokusit o změnu ještě jednou, ale také se nemusí rozhodnutím senátu řídit. Ve Statutu VŠE pouze stojí, že rektor „po vyjádření AS VŠE stanoví kritéria pro uzavírání smluv o ubytování na kolejích“.

Kvůli narůstajícímu počtu studentů z ciziny (především ze Slovenska), se neustále posunuje dojezdová vzdálenost pro Čechy. Naše vysoká škola byla zatím jediná, která se rozhodla řešit nedostatek míst na kolejích tímto způsobem. Záležitost se bude zřejmě řešit na celostátní úrovni, například na konferenci rektorů. Vysoké školy totiž očekávají další nápor studentů ze Slovenska, kde je na spadnutí zavedení školného.

Český zákon o vysokých školách zaručuje bezplatné studium v českých studijních programech bez ohledu na původ studenta. Problematická je mimo jiné interpretace dohody českého a slovenského ministerstva školství, podle které mají mít Slováci stejné podmínky ke studiu jako Češi. Spor se vede o to, zda poskytování koleje je podmínkou ke studiu a zda lze podmínky v průběhu studia měnit.

Mohlo by tě zajímat: