Bydlet kvalitně už můžete i na VŠE

20. 4. 2009 | | Nezařazené

Díky prodeji podílu na hotelu Krystal procházejí koleje VŠE velkými
změnami. Dlouho odkládané rekonstrukce a opravy se stávají skutečností.
Příští rok se dokončí největší renovace zbývajících bloků.

Koleje na Jižním Městě i na Jarově byly v minulosti zanedbávány, a
tak jejich současný stav neodpovídá požadavkům na kvalitní bydlení
studentů. V akademickém roce 2007/2008 vznikla za spolupráce vedení VŠE,
Správy účelových zařízení (SÚZ) a Centrální kolejní rady (CKR)
Koncepce rozvoje kolejí, jejímž patronem je rektor VŠE, profesor Richard
Hindls. Podle listiny „by měl projekt odstranit největší nedostatky
v technickém stavu objektů kolejí, přispět k úsporám energií a
zlepšit úroveň ubytovacích kapacit kolejí.“

První změny se dočkali obyvatelé koleje Blanice už v roce 2007, kdy
Koncepce byla teprve plánována. „Díky aktivnímu přístupu rektora se
podařilo provést rekonstrukci elektroinstalace a zasíťování během
prázdnin 2007. Ve stejném období se také vyměnila okna na návětrné
straně, která byla v nejhorším stavu,“ objasňuje Michal Bobek,
předseda CKR.

Nová okna a umělá tráva

V uplynulém roce pak navázala výměna zbylých oken, díky níž došlo
k snížení úniku tepla a tím i k souvisejícím finančním úsporám.
Sousední koleji Vltava přinesl rok 2008 rekonstrukci dvou výtahů, které
nevyhovovaly bezpečnostním normám, a výměnu poloviny oken. Na Jarově I.
v témže roce došlo k rekonstrukci bloku D a úpravě hřiště. Na plochu
určenou pro malou kopanou byla položena umělá tráva. Cena tohoto povrchu
činila 2,4 milionu korun a škola na něj dostala dotaci od Českomoravského
fotbalového svazu.

Letošní rok by měl znamenat velkou změnu především pro kolej Vltava,
která se dočká dovýměny zbývajících oken a rekonstrukce elektroinstalace
spolu s kompletním zasíťováním, a pro Jarov I., kde dojde k rekonstrukci
bloku E. V plánu je také kompletní výměna oken na Jarově II. Novými
okny, opravou fasády a zateplením se bude moci pochlubit také Jarov
III. G.

Lepší vybavení na Jarově

V posledním roce projektu ozdobí Jarov I. A nová okna, na koleji Blanice
se upraví podhledy na chodbách a na Vltavě zrekonstruuje výtah. Největší
změny by však podle plánu zaznamenal Jarov III. F. Pokud škola dostane
plánované finanční prostředky od fondu určeného pro zlepšení
životního prostředí, umožní projekt bloku F výměnu oken a zábradlí,
opravu fasády a střechy a zateplení budovy. Do buněk se pořídí nové
kuchyňské linky a podlahy v předsíních.

Většinu akcí financuje Fond rozvoje investičního majetku VŠE, do
kterého přitekla velká suma peněz za prodej podílu v hotelu Krystal.
„Bez něj bychom si mohli o renovaci nechat zdát,“ konstatuje Drahoslav
Zerzáň, ředitel SÚZ. Ani sama SÚZ nezůstává pozadu a snaží se
přispívat ke zvelebování kolejí vlastními finančními prostředky, které
se shromažďují z výběru kolejného. Výjimku však tvoří oprava fasád,
včetně výměny oken a zábradlí u kolejí Jarov III. G a Jarov III. F. Tato
akce bude stát zhruba devadesát milionů korun a uhradí ji fond pro
zlepšení životního prostředí. VŠE se bude podílet na financování
částkou do třiceti procent z celkových nákladů.

Zda vše proběhne podle plánu, závisí především na zmíněném fondu.
„Škola má svůj podíl peněz na rekonstrukci k dispozici na účtu, ale
fond stále odkládá výzvu k podání přihlášek,“
vysvětluje Bobek.

Mohlo by tě zajímat: