Co dělat když…nerozumím zkratkám při chatování

11. 9. 2009 | | Studentský život

Stále větší podíl zkratek v psané i mluvené řeči vede k mnohým
nedorozuměním při jejich výkladu a užívání. Řešením mohou být
internetové stránky, které rychle a přehledně vysvětlí význam
akronymů.

Mezi uživateli moderních technologií, obzvláště internetu a SMS zpráv,
se značně rozšířilo používání zkratek neboli akronymů. Používají se
pro dvou až čtyřslovné často používané výroky. U delších výrazů se
zkratka hůře pamatuje a pro méně používané pozbývá smysl.

Původním posláním akronymů bylo šetřit čas a místo v psaném textu.
V mnoha případech však překročilo hranici monitoru nebo displeje a
přešlo i do řeči běžně používané převážně mladými lidmi.
Nezřídka se ovšem stává, že méně zkušený člověk marně přemýšlí
nad významem té či oné zkratky, jež může hrát významnou roli
v kontextu sdělení a rozhodovat tak o pochopení či nepochopení jeho
celého významu. Co v takovém případě dělat?

Odpověď hledejme tam, kde se akronymům nejvíce daří – na internetu.
Existuje bezpočet amatérských stránek hráčů her a účastníků
internetových diskuzí, kde jsou k dispozici vysvětlení různých jimi
používaných zkratek. Tyto amatérské stránky ale bývají často
nepřehledné nebo neúplné.

Nejvýhodnější a zároveň nejrychlejší i pro náročného uživatele
se v takovém případě jeví využití služeb známé encyklopedie Wikipedia
(www.wikipedia.cz). Po zadání hesla
„Seznam zkratek v online diskuzích“ do vyhledávače se zobrazí jejich
obsáhlý a přehledný seznam včetně vysvětlení anglického a českého
významu. Pokud by někomu ani tento dlouhý výčet nestačil, na stránce
harshad.wordpres­s.com, když zadá do vyhledávače slovní spojení „List
of acronyms“, se mu otevře opravdový gigant mezi výklady zkratek
(v angličtině). Zde vámi hledaný výraz zaručeně objevíte.

Nejčastěji používané internetové zkratky již pomalu pronikají i do
oficiálních internetových slovníků cizích jazyků, technických slovníků
a brzy zajisté nastane doba, kdy je najdeme i v každém tištěném
slovníku cizích jazyků.

Používání zkratek má jistě i své stinné stránky. Jazykovědci a
učitelé českého jazyka poukazují na to, že nadužívání akronymů
značně deformuje schopnost člověka plně vyčerpat možnosti jazyka. Slovní
zásoba se zužuje a lidé mnohdy ani neznají český překlad jimi
používaných anglických zkracovaných slov. I zde tedy platí, že akronymů
by se mělo využívat pouze tam, kde jsou vhodné nebo užitečné.
V opačném případě hrozí převaha negativ nad pozitivy v jejich
užívání.

Význam některých často používaných zkratek při
chatování.

Zkratka Anglický význam Český
překlad (význam)

asap As soon as possible Co nejdříve
btw By the way Mimochodem
imho In my humble opinion Dle mého skromného názoru
lol Laughing out loud Nahlas se směju
omg Oh my god Ó můj Bože
rofl Rolling on the floor laughing Válím se na podlaze smíchy
thx Thanks Děkuji
wtf? What the f**k? Údiv (expresivně)

Zajímavé zkratky užívané pří chatování

FIFO First in – first out Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
LIFO Last in – first out Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
TGIF Thank god it´s Friday Díky Bohu, že je už pátek.

Mohlo by tě zajímat: