Dlouhodobý špatný výsledek může stát učitele místo či peníze

5. 3. 2009 | | Nezařazené

Vedoucí kateder tvrdí, že ankety jsou pro ně důležité a s vyučujícími je probírají. Výsledek se může promítnout například v platu učitele. Velký problém ale představuje „statisticky nevýznamné procento“ účasti.

Vedoucí kateder tvrdí, že ankety jsou pro ně důležité a s vyučujícími je probírají. Výsledek se může promítnout například v platu učitele. Velký problém ale představuje „statisticky nevýznamné procento“ účasti.

Vyjádření 22 vedoucích kateder jsou poměrně konzistentní. Centrálně prováděnou anketu oceňují, nicméně má své meze v tom, že ji moc studentů nevyplňuje. „Má poměrně malou návratnost. U nás nepřevyšuje dvacet procent a téměř žádný student nevyužívá možnost textových komentářů,“ oznamuje Josef Jablonský, vedoucí katedry ekonometrie. Obdobná vyjádření přicházejí i od dalších vedoucích kateder.

Prémie podle ankety
Přitom je to možnost, jak studenti mohou ovlivnit výuku učitelů, kteří je budou ještě někdy učit, nebo kteří budou svými nedostatky trápit i další studenty. „Výsledky ankety jsou jedním z kritérií při stanovování výše osobního hodnocení, které představuje proměnlivou část platu,“ vysvětluje Jiří Voříšek, vedoucí katedry informačních technologií, a dodává: „Dlouhodobě negativní výsledky vedou k odebrání kurzu.“ Tuto praxi potvrzují i Lenka Švecová, zastupující vedoucí na katedře managementu. „V minulosti byli někteří vyučující například z předmětu staženi,“ dokládá Švecová.

Na druhé straně například Eva Cihelková, vedoucí katedry světové ekonomiky, vidí své možnosti v případě špatného hodnocení učitelů jako omezené, přičemž ale dodává, že nově se bude vypracovávat z iniciativy děkanky Fakulty mezinárodních vztahů pracovní hodnocení, do kterého se může anketa promítnout.

Negativní hodnocení netěší
Dříve nedostávali výsledky anket učitelé přímo, ale prostřednictví nadřízeného. „Anketa v ISIS umožňuje každému učiteli seznámit se s vlastními výsledky, na což jsem učitele upozornila,“ tvrdí Hana Machková, vedoucí katedry mezinárodní obchodu a prorektorka pro zahraniční vztahy. Každý učitel, který chce, se ke svým výsledkům může dostat.

Vedoucí kateder prý anketa také zajímá i z pohledu jich samých a přiznávají, že je ovlivňuje. „Ze zkušenosti své i jiných kolegů vím, jak silně anketa učitele ovlivňuje, i když se někdy snaží to nedat na sobě znát,“ říká Ladislav Mejzlík, vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu. Stejně tak ale nelze vyhovět všem. „Někdo můj přístup chválí, jiný ho kritizuje,“ upozorňuje Jarmila Radová, vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví.

Chybí okamžitá řešení
K současné podobě ankety existují určitě výhrady. Kromě výše uvedené problematiky nízké návratnosti se také učitelům nelíbí otázka ohledně hodnocení praxe (viz článek Ankety budou mít masivnější propagaci). „Byla bych mnohem radši, kdyby v případě opakujících se problémů přišli studenti za mnou ještě v průběhu semestru, aby je bylo možné ještě řešit i pro jejich výuku. Zároveň by mi vyhovovala možnost na připomínky reagovat, aby student věděl, že se jim věnujeme. Předpokládám, že technicky by bylo možné zachovat při odpovědi anonymitu adresáta,“ uvádí Filipová, vedoucí katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací.
„Chybí mi tam funkční nadstavba, aby bylo možné získat rychle informace o předmětech, které jsou buď výrazně záporně, nebo výrazně kladně hodnoceny,“ navrhuje Voříšek další možné zlepšení.

Na vlastní pěst
Nízká účast na anketách dokonce přiměla některé vedoucí kateder či garanty kurzů k tomu, že si zpracovávají svoje dotazníkové šetření. „Dlouhá léta zpracováváme vlastní ankety. Připomínky využíváme k dalšímu zlepšování předmětů. Předností vlastních anket je, že zahrnují většinu studentů,“ informuje Miloš Mařík, vedoucí katedry financování a oceňování podniku.
Učitelé mají i jiné možnosti, jak se něco dozvědět o svém kurzu. „Řada učitelů sleduje informace o sobě a svých kurzech na neoficiálních studentských stránkách,“ přiznává Mejzlík.

Mohlo by tě zajímat: