AS VŠE: stavba prodejny a začátek zkouškového týden před Vánoci

13. 3. 2017 | | Zprávy ze školy Akademický senát

Dnes ve 13 hodin zahájí pedagogičtí a studentští senátoři další jednání Akademického senátu v zasedací místnosti rektora NB 169. Na programu je především debata o zřízení věcných břemen k pozemkům kolejí na Jižním Městě a Žižkově, aktualizace informační strategie nebo stav čerpání rozpočtu k září 2016. Na minulém zasedání senátoři debatovali o mandátu Jiřího Trumpeše, došlo k hlasování o odvolání předsednictva a byl schválen Statut VŠE.

Průběh jednání budeme sledovat online. Celý záznam z posledního zasedání, které se konalo 13. února, si můžete přečíst zde.

Aktualizovat

15:49 Další dotazy ani návrhy nejsou, zasedání je u konce. Příští bude v pondělí 10. dubna.

15:46 Senátor Korejs se znovu ptá, zda by předsednictvo nezvážilo posílání zápisů e-mailem. „Když to otevřete přes Share point v mobilu, je to velmi nepřehledné,“ uvádí. Berka slibuje, že dotaz předsednictvo probere.

15:43 Rektorka informuje, že se jí podařilo ustanovit Advisory board, o které mluvila na minulých zasedáních. „První schůzku se členy máme 26. června,“ říká. Členy mezinárodní poradní skupiny, která bude posuzovat i mezinárodní akreditace, je i 7 zástupců z CEMSových škol.

15:42 Další zasedání bude 10. dubna. „Pak se plánuje zasedání v Jindřichově Hradci,“ uvádí předseda Berka. V červnu bude zasedání v pondělí 19.

15:41 Roman Ondrčka se ptá, jestli je možné zápisy ze zasedání senátu zasílat e-mailem a nesdílet přes Share Point. „Zároveň bych prosil předsednictvo, aby stanovilo termíny zasedání až do konce semestru,“ dodává.

15:40 Rektorka podotýká, že nejdřív musí vědět, kolik to stojí.

15:38 Senátor Zeman navrhuje koupit do zasedací místnosti hlasovací zařízení na čipové karty.

15:37 Na programu už tedy zbyl jen bod Různé.

15:35 U bodu 9 se senátoři v úvodu hlasování shodli, že jej není třeba projednávat, není už totiž aktuální a na další zasedání přinese kvestor Svoboda zprávu o plnění rozpočtu. Zapisuje se tedy jen formální zápis o usnenesní.

15:34 Postup aktualizace Informační strategie byl schválen.

15:29 „Uvažujete o zavedení počítačů s jiným operačním systémem, než je Windows?,“ ptá se znovu senátor Ondrčka. Odpovědí je jednoduché ne.

15:28 Senátor Ondrčka se ptá, zda se plánuje nákup počítačů na Jižní Město. „To neplánujeme,“ odpovídá mu Karel Nenadál, ředitel Výpočetního centra.

15:26 „Pro období 2016 – 2020 samostatný dokument Informační strategie pro VŠE není nutný, není ani vyžadován žádnými zákony,“ uvádí Hnilica.

15:24 Přechází se tedy k bodu Postupu aktualizace informační strategie VŠE, mluví prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy Jiří Hnilica. Informační strategie VŠE, která byla aktualizovaná v roce 2013, platila pouze do roku 2015.

15:22 Vyjádřit už se nikdo nechce, přistupuje se k hlasování. Senátoři s navrhovaným harmonogramem souhlasí.

15:21 „Tuto otázku jsme diskutovali, ale budeme držet 13. týden a nemáme to, ani po diskuzi s děkany, zájem teď měnit,“ odpovídá Dvořák.

15:19 Ondrčka navrhuje otevřít diskuzi na téma, zda by se dala výuka snížit na 12 týdnů. „Neříkám, abychom to měnili hned příští akademický rok, ale abychom o tom jen debatovali,“ upřesňuje.

15:18 Přechází se k bodu 7: Harmonogram pro příští akademický rok. Slovo si bere prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák. „Jediná změna je, že se posune o týden výuka tak, aby byl první týden zkouškového již před Vánocemi,“ uvádí.

15:17 Bod je nyní uzavřen.

15:16 Rektorce bylo navrženo 7 kandidátů – Ivánek (pro 13), Kinský (13), Krebs (16), Prchal (14), Müller (14), Riedlbauch (19) a Vančurová (20), ze kterých rektorka vybere pět.

15:12 Hlasy jsou sečteny, Berka čte výsledky.

14:51 Kandidátů je celkem 14, proto sčítání zdlouhavé.

14:34 Nyní se sčítají hlasy.

14:14 Probíhá hlasování  o členech RVH.

14:06 Senátor Ondrčka navrhuje, aby po hlasování byla půlhodinová pauza na sčítání hlasů. Místopředseda Marek souhlasí s patnácti minutami.

14:04 Jako sktutátoři jsou odhlasování senátoři Berka, Marek a Vondráček.

14:02 Navrženy jsou rovněž proděkanka pro vědu a doktorské studium Radka Druláková a Štěpánka Zemanová, vedoucí pracoviště Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, a také emeritní děkan Fakulty managementu Radim Jiroušek.

13:56 Další nominovaní jsou proděkan pro studium Národohospodářské fakulty Vojtěch Krebs, ředitel Univerzity třetího věku Tomáš Kubálek, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty podnikohospodářské Hana Mikovcová, bývalí děkani Fakulty mezinárodních vztahů Štěpán Müller a Dana Zadražilová, studentští senátoři Vojtěch Prchal a Jiří Kinský, profesor Václav Riedlbauch a docentka Ludmila Štěrbová.

13:54 Místopředseda Marek se ptá, jestli je možné jednotlivé kandidáty ještě představit těmi, kdo je nominovali. „Spoustu jmen z kandidátky neznám,“ odůvodňuje svoji žádost. Sám začíná tím, proč navrhl senátorku Vančurovou.

13:53 Hlasovat se tedy bude tajně a o jednotlivých kandidátech.

13:50 Teď se ještě hlasuje o tajné volbě en bloc – schválení nebo neschálení všech kandidátů najednou. Tento návrh neprošel.

13:49 Hlasuje se o tajné volbě. Ta byla schválena.

13:48 Senátor Mikan souhlasí s tím, aby se hlasovalo tajně a byla možnost se pro každého kandidáta vyjádřit zvlášť.

13:44 „Je to částečně i moje chyba. Pro mě je lepší hlasovat tajně o jménech, protože pro některé kandidáty hlasovat chci a u některých se chci zdržet,“ bere si slovo senátor Zeman. „A hlasováním en bloc byste mi tuto mojí volbu znemožnili,“ doplňuje.

13:43 „Hlasování en bloc nelze vyloučit, pouze jsme zaměnili dva procesy hlasování,“ upřesňuje místpředseda senátu Petr Marek. „Za to se omlouváme,“ dodává.

13:42 Proč tak nelze hlasovat se ptá i senátor Vondráček.

13:40 „Já vás beru jako autoritu, víte toho tisíckrát víc, než já,“ vysvětluje Ondrčka.

13:39 Studentský senátor Roman Ondrčka navrhuje hlasování en bloc. Předseda Berka mu ani ne před 5 minutami řekl, že tak v tomto případě hlasovat nelze, teď mu řekl, že o jeho návrhu může senát hlasovat.

13:37 Z kandidátů, které schválí senát, bude konečných 5 vybírat rektorka.

13:36 Berka ukazuje hlasovací lístek. Všech 14 kandidátů je na jednom lístku, jednotliví senátoři tak mohou hlasovat o každém kandidátovi. Rada pro vnitřní hodnocení se bude schvalovat až na dalších zasedáních.

13:33 Přechází se k bodu 6. Návrh na členy Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) VŠE. Mluví předseda senátu Petr Berka. Shrnuje závěry z minulého zasedání. Berka souhlasí s návrhem na tajné hlasování senátora jiřího Zemana.

13:32 Usnesení k bodu č. 5 o Budoucím zřízení práva stavby je také přiajto. Pro bylo 18 senátorů.

13:28 Bod 4: Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2344/26, k. ú. Kunratice je rovněž schválen.

13:26 Usnesení k bodům 2 a 3 bylo schváleno. Pro hlasovalo v obou případech 19 senátorů, 5 se zdrželo.

13:22 Vondráček navrhuje drobnou reformulaci usnesení. Chce vypustit hlavně slova „bez námitek“. „Jinak bych chtěl vidět ty smlouvy,“ dodává.

13:21 „Rád bych se zeptal finanční komise, jestli měla k dispozici případné smlouvy,“ ptá se senátor Vondráček. „Neměli,“ odpovídá Vančurová.

13:18 Věcná břemena projednávala i finanční komise. Její návrhy usnesení teď uvedla senátorka první fakulty Alena Vančurová. Komise námitky nemá.

13:17 Plocha výstavby je v areálu školy. „My jsme tam ale nikdy neplánovali nic stavět,“ uzavírá kvestor.

13:15 Na Jižním Městě se přes pozemky VŠE, které vlastní, má budovat kanalizace. Školu také kontaktovala společnost Traxial a. s. s tím, že by na pozemku chtěla vystavět prodejnu. „Nejspíš to bude Billa,“ upřesňuje Svoboda. „Mělo by tam také vzniknout 24 parkovacích míst,“ dodává.

13:12 Přechází se k bodům 2 až 4: Zřízení věcného břemene. Mluví kvestor Svoboda. Hned z kraje upozorňuje, že majitelem žižkovských pozemků je Hlavní město Praha.

13:11 A schváleni jsou i studentští kandidáti. Členové disciplinární komise jsou jmenováni s účinností od 15. března.

13:10 Dnes je na zasedání přítomno 24 senátorů.

13:10 Oba dva byli jednohlasně schváleni.

13:08 Jsou navržení 4 kandidáti – dva z řad vyučujících a dva studenti. Za vyučující je kandidátem prorektor Jiří Hnilica a docentka Ludmila Štěrbová.

13:07 Rektorka se ujímá slova, probírá se bod 1: Jmenování členů disciplinární komise VŠE

13:06 Hlasuje se o programu jednání. Je schválen.

13:05 Kvestor Libor Svoboda si posteskl, že kvůli tomuto bodu si přinesl a teď i zapnul počítač.

13:03 Desáté zasedání je zahájeno. Senátoři debatují o jeho programu. Senátor Zeman ze druhé fakulty navrhuje vypustit bod 9: Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2016 a výhled do konce roku 2016.

13:00 Senátoři se pomalu shromažďují a zasedání by mělo za chvíli začít.

Podrobný program zasedání:

1. Jmenování členů disciplinární komise VŠE

2. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4333/1, k. ú. Žižkov

3. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 936/1, 1829/1 a 1855/1, k.ú. Žižkov

4. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2344/26, k. ú. Kunratice

5. Zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 2344/28, k. ú. Kunratice

6. Návrh na členy Rady pro vnitřní hodnocení VŠE

7. Harmonogram akademického roku 2017/2018

8. Postup aktualizace informační strategie VŠE

9. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2016 a výhled do konce roku 2016

10. Různé

Mohlo by tě zajímat: