Do zahraničí odjede příští rok 250 studentů

28. 4. 2003 | | Nezařazené

Každý student VŠE se může v rámci nabídky školy ucházet o studium v zahraničí. Buď může během studia získat další diplom (CEMS Masters in International Management, M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration, Double Degree na HEC) nebo studovat jeden semestr na některé z partnerských univerzit.

Každý student VŠE se může v rámci nabídky školy ucházet o studium v zahraničí. Buď může během studia získat další diplom (CEMS Masters in International Management, M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration, Double Degree na HEC) nebo studovat jeden semestr na některé z partnerských univerzit.

Všemi výběrovými řízeními na výše zmíněné programy pro akademický rok 2003/2004 prošlo celkem 606 studentů, do programu CEMS MIM bylo vybráno 34 studentů a ke studiu M.A. Degree studentů 8. Semestrální výměnné pobyty nabízely 210 míst na 66 univerzitách.

Výsledky výběrového řízení na semestrální výměnné studium v zahraničí v akademickém roce 2003/2004 byly oficiálně vyhlášeny 20. března 2003. Jsou umístěny na nástěnkách a na webových stránkách oddělení zahraničních styků OZS/“>http://nb.vse.cz/OZS/, kde je zároveň možno nalézt statistiku, která ukazuje minimální počty bodů, jež bylo nutno dosáhnout pro nominaci na studium na jednotlivých partnerských univerzitách.

Počty studentů, kteří projevují zájem o studium v zahraničí, se rok od roku výrazně zvyšuje. Elektronickou přihlášku na semestrální výměnné pobyty v zahraničí podalo celkem 475 studentů. Do zpracování v konkurzu na studium v zahraničí bylo zařazeno 446 přihlášek studentů, kteří splnili všechny náležitosti a zúčastnili se dvoukolového výběrového řízení. První kolo představovalo bodové ohodnocení čtyř kritérií: studijních výsledků (váha 50 %), úrovně znalosti jazyka (20 %), účasti na výuce odborného předmětu v cizím jazyce na VŠE (váha 20 %) a účasti v tzv. Buddy Systému (váha 10 %). Druhé kolo proběhlo formou psychologického a znalostního testu a bylo určeno všem přihlášeným studentům ke studiu do zahraničí. Váha prvního a druhého kola byla stejná.

Oproti minulým letům, kdy měli studenti možnost zapsat si dvě školy, na které se chtějí hlásit, mohli studenti v letošním roce podat přihlášku, kde vyznačili čtyři zahraniční partnerské školy. Tím se samozřejmě pro nejlepší studenty zvýšila pravděpodobnost jejich úspěšného umístění na některou z univerzit, o které projevili zájem. Pořadí uvedených škol na přihlášce bylo současně pořadím jejich preferencí.

Stejně jako v minulých letech je ve skupině vybraných uchazečů největší zastoupení studentů Fakulty mezinárodních vztahů (jejich podíl je nejvýraznější u studií v neanglických programech), důležité ale je, že i podíl studentů ostatních fakult výrazně vzrostl.

Potěšujícím faktem je, že u mnohých uchazečů byl již velmi evidentní jejich zodpovědný přístup ve smyslu přípravy na konkurz v souvislosti s prvním kolem. Mnozí studenti si již cílevědomě během dosavadního studia na VŠE zapisují odborné předměty v jazyce, ve kterém pak chtějí studovat v zahraničí, snaží se získat co nejvyšší certifikát dokladující úroveň znalosti cizího jazyka, a v neposlední řadě mají snahu se zapojit se do Buddy Systému (a to nejen těsně před vyhlášením výběrového řízení).

Velmi blahopřejeme těm studentům, kteří uspěli v letošním výběrovém řízení na studium v zahraničí na partnerských univerzitách VŠE, těm méně úspěšným pak připomínáme, že není třeba věšet hlavy, ale naopak sledovat aktuality na webových stránkách OZS, kde se neustále objevují další možnosti, jak zkusit vyjet za studiem do zahraničí. Pro všechny další, kteří o svém studiu v zahraničí teprve do budoucna uvažují, připomínáme, že šanci vyjet do zahraničí v rámci studia na VŠE má každý student, především pak ti, kteří od počátku svého studia na VŠE této věci věnují náležitou pozornost a k celému procesu přistupují zodpovědně a cílevědomě.

Ing. Dana Brázdová

oddělení zahraničních styků VŠE

Mohlo by tě zajímat: