Kam se poděly doutníky pana profesora?

21. 1. 2002 | | Nezařazené

Začátek semestru, posluchárna se pomalu začíná plnit studenty toužícími po vzdělání. Chvíli na to přichází i vyučující. Přednášku ovšem zahajuje netradičně, sáhne do kapsy saka. odkud vyloví doutník. Ten zapálí a několikrát zašlukuje.

Začátek semestru, posluchárna se pomalu začíná plnit studenty toužícími po vzdělání. Chvíli na to přichází i vyučující. Postarší pán, jehož úkolem je uspokojit touhu posluchačů po vědomostech. Přednášku ovšem zahajuje netradičně, sáhne do kapsy saka. odkud vyloví doutník. Ten zapálí a několikrát zašlukuje. Teprve pak může začít vlastní výuka. Něco takového už však studenti prvních ročníků zažít nemohou.

Takhle nějak to vypadalo na přednáškách určitých předmětů, vyučovaných katedrou bankovnictví a pojišťovnictví v minulých letech. Počínání prof. Miroslava Tučka ovšem nebylo v souladu se zákonem (37/1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi), který zakazuje „…kouřit ve zdravotnických zařízeních, školách … s výjimkou prostor pro kouření vyhrazených.“ Konkrétní prostory, kde si milovníci tabáku mohou zapálit, upravují vnitřní předpisy školy. V žádném případě k nim nepatří přednáškové místnosti.

Jedním z prvních pokusů řešit nastalou situaci bylo opatření děkanky Fakulty financí a účetnictví doc. Bojky Hamerníkové z února roku 2001, platné pro pracovníky této fakulty. Výslovně zakazuje kouření ve všech veřejných prostorách školy a fakulty. Toto opatření bohužel nevedlo k žádoucí nápravě. Ke konci března byla celá záležitost předána kontrolnímu útvaru VŠE. Prof. Miroslav Tuček dostal důtku za opětovné porušování předpisů a interních pokynů školy. Současně byl důrazně upozorněn na nutnost upustit od kouření ve veřejných prostorách školy. Tuto výtku akceptoval.

Dalším opatřením je změna pracovního úvazku prof. Tučka z plného na částečný, k němuž došlo po skončení letního semestru. Na VŠE zůstává především proto, aby dokončil vedení čtrnácti doktorandů, kteří si o to požádali. Mohou mu být přidělovány i další úkoly, s výjimkou přednášek. Tímto by snad celá záležitost měla být vyřízena.

Někteří studenti předmětu Bankovnictví II. si teď možná myslí cosi o fata morgáně, kterou měli v podobě prof. Tučka na svých přednáškách od třetího do sedmého týdne tohoto semestru. Podle vedoucího katedry bankovnictví a pojišťovnictví doc. Jaroslava Daňhela šlo ovšem pouze o záskok a údaje z předešlého odstavce jsou stále platné. Pan profesor si zatím ani na jedné ze svých podzimních přednášek nezapálil.

Mohlo by tě zajímat: