Druhý ročník akademie skončil. Další ročník začne v září

8. 2. 2019 | | Studentský život, Zprávy ze školy Data Science & Business Intelligence Academy1

Od září probíhal druhý ročník Data Science & Business Intelligence Academy (DS&BI Academy), kterého se zúčastnilo dvacet studentů. Na konci ledna tento běh skončil. Děkan Fakulty informatiky a statistiky Jakub Fischer předal všem úspěšným studentům certifikáty o absolvování a tričko v nových fakultních barvách. Na slavnostním zakončení nechyběli zástupci firem, které se na výuce podíleli, ani členové vedení fakulty a Katedry informačních technologií.

Výuka na akademii je časově velmi náročná. Probíhá šestnáct týdnů v blocích od 15:00 do 20:00. I přesto mezi studenty panovala dobrá nálada, nadšení ze získaných znalostí a navázání nových kontaktů. „Akademie je šance, jak propojit firmy se školou. Myslím, že tento projekt pozvedne celou školu,“ zmiňuje jedna studentka důvod, proč se zapojila do projektu.

Letošní akademie, stejně jako v pilotním ročníku, měla širokou škálu témat k diskuzi. Odborníci z praxe představili studentům modelování datových skladů, implementaci navržených aplikací v prostředí Power BI, Tableau, Qlik, vizualizaci dat, přípravu datamartů nebo vyhodnocení a interpretaci analytických modelů. Nebylo to ale pouze o informatice a analýze. Absolventi vyzdvihují, že se během projektů naučili rozeznat i své slabé a silné stránky. „Doporučuji akademii nejen studentům, ale i pracujícím,“ dodává na závěr jeden z účastníků. Na přednáškách se podíleli odborníci z Adastry, Avastu, Billigence, ČSOB, dolphin consulting, INEKON SYSTEMS, Komixu, KPMG, Solitea Business Solutions a ŠKODA AUTO. „Chceme ukázat studentům, jaké nástroje se používají v praxi, ne jak se to píše v knížkách,“ zmiňuje důvod zapojení se do výuky jeden z přednášejících.

Zájemci musí splňovat řadu požadavků

Zájemci, kteří by chtěli absolvovat akademii, by měli sledovat webové stránky, kde bude v dostatečném předstihu zveřejněna informace o novém ročníku akademie, který bude spuštěn v září. Nutnou podmínkou pro přijetí je splnění vstupního testu z oblastí business analýzy, databází a Business Intelligence. Uchazeč také musí mít absolvované požadované předměty: 4IT216 – Analýza a návrh informačních systémů, 4IT218 – Databáze, 4IT336 – Základy Business Intelligence / 4IT436 Business Intelligence. Akademie je pro studenty VŠE zdarma.

Foto: archiv Katedry multimédií Fakulty informatiky a statistiky

Mohlo by tě zajímat: