Ekonomka má nového kancléře. Stal se jím Andrej Tóth

4. 10. 2016 | | Rozhovory, Zprávy ze školy Andrej Tóth

Vysoká škola ekonomická (VŠE) mění po třinácti letech svého kancléře. Stal se jím Andrej Tóth. Funkci mu nabídla rektorka vysoké školy. Bude se snažit získat celosvětově uznávanou akreditaci od AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) nebo pomáhat při přípravě studentských nebo celoškolských akcí.

Jak jste se k funkci kancléře VŠE dostal?

Nabídku na pozici kancléře jsem dostal od rektorky loni v září, poté, co má předchůdkyně oznámila rektorce své přání odejít do důchodu v srpnu 2016. Musím zde dodat, že pro mě to byla velká pocta nejen proto, že si paní rektorky, jako výborné manažerky i jako vynikajícího člověka, velmi vážím, ale i proto, že ekonomka, na níž působím od počátku roku 2013, patří bezpochyby mezi přední vysokoškolské instituce v republice a má dobré jméno i v zahraničí.

Proč oslovila právě vás?

Volba byla podle paní rektorky logická, neboť jsme úzce spolupracovali již předtím. Od roku 2014 jsem pracoval jako projektový manažer, kdy jsme obnovili aktivní součinnost s prestižní americkou akreditační asociací AACSB, která letos oslavila sto let od svého vzniku.

O co se jedná?

Dlouhodobým strategickým cílem školy je získat od AACSB celosvětově uznávanou akreditaci, což není zrovna lehký úkol. Jedná se o dlouholetý proces – na jehož začátku se, po roce a půl příprav, nyní nacházíme. V roce 2013 jsme pak spolu s paní rektorkou, v té době prorektorkou pro PR, připravovali i celoškolskou výstavu k šedesátému výročí založení vysoké školy, která proběhla v atriu naší školy na Žižkově a následně pak na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Z této výstavy jsme pak spolu sestavili i reprezentativní katalog, který v kostce dokumentuje historii VŠE od jejího založení v roce 1953 do roku 2013.

Jak vypadá pracovní den kancléře? O co všechno se stará?

Pracovní den kancléře se nikterak neliší od všedního pracovního dne jakéhokoliv univerzitního hodnostáře celoškolské nebo celofakultní správy. Kancléř většinou řídí a koordinuje administrativní a organizační činnost rektorátu, podílí se na koncepčním rozvoji školy na národní i mezinárodní úrovni v úzké součinnosti s rektorem, připravuje podklady na jednání grémií univerzity, organizačně zajišťuje akce celoškolského významu a v zastoupení reprezentuje univerzitu navenek a v neposlední řadě je i tajemníkem správní rady školy, jejíž činnost rovněž koordinuje. Kancléř rovněž zajišťuje akce celoškolského významu, dále úzce spolupracuje se studentským tajemníkem rektorky v souvislosti s přípravami a konáním různých akcí studentských organizací školy a v neposlední řadě v zastoupení reprezentuje univerzitu i navenek.

Kdo vykonával funkci před vámi?
Mým předchůdcem byla Alena Jarkovská, která funkci zastávala od roku 2003 do 31. srpna 2016, kdy odešla do důchodu. Samozřejmě, v zájmu zachování kontinuity je nástup do jakékoliv pozice spojen s nutným procesem postupného přebírání agendy, takže jsme se s paní inženýrkou pravidelně scházeli po celou dobu prázdninového času a veškerou agendu spolu důkladně probrali.

Zdroj fotografie: absolventi.vse.cz

ČTĚTE TAKÉ:

Ševčík se nevzdává a Koblovský vzkazuje: V čele se Ševčíkem by měl LI hodnotu zkrachovalé existence

FPH se opět umístila v žebříčku Financial Times. Jako jediná fakulta z ČR

V Evropě panuje mléčná krize. Proč?

Mohlo by tě zajímat: