Hřiště na JM večer svítí

10. 11. 2004 | | Sport

Chátrající hřiště u kolejí na Jižním Městě se dočkalo opravy. Jeho renovaci dlouhodobě brzdily nevyjasněné vlastnické vztahy. Hřiště je totiž společným majetkem Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Univerzity Karlovy. Na kritický stav sportoviště jako první upozornil Studentský list a opravou se začala zabývat Správa účelových zařízení VŠCHT, jíž patří příslušný pozemek.

Chátrající hřiště u kolejí na Jižním Městě se dočkalo opravy. Jeho renovaci dlouhodobě brzdily nevyjasněné vlastnické vztahy. Hřiště je totiž společným majetkem Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Univerzity Karlovy. Na kritický stav sportoviště jako první upozornil Studentský list a opravou se začala zabývat Správa účelových zařízení VŠCHT, jíž patří příslušný pozemek.

Právě z rozpočtu SÚZ VŠCHT byla renovace uhrazena. „Opravu za 750 tisíc jsme celou zaplatili a s ostatními školami se dohodli na rozdělení zhruba na třetiny,“ uvedl její ředitel ing. Stanislav Starý. Jeho slova potvrdil také ing. Drahoslav Zerzáň, ředitel SÚZ na VŠE: „Na opravě jsme se podíleli necelými 300 tisíci.“

Povrch hřiště tak byl vylepšen o novou asfaltovou vrstvu a především bylo obnoveno technické vybavení jako oplocení či branky. Od počátku srpna je pak hřiště znovu volně přístupné. „Ve večerních hodinách je navíc automaticky osvětleno. V deset hodin se vzhledem k nočnímu klidu zhasíná,“ doplňuje ing. Starý.

Opravené sportoviště je mnohostranně využitelné. Jedna třetina je určena na fotbal, případně házenou, v druhé jsou koše na basketbal. V poslední části je přes betonovou plochu položen umělý povrch, který tam byl již dříve. Lze ji využít na tenis, volejbal, či nohejbal. Síť se pro tyto sporty půjčuje zdarma na vrátnici koleje Sázava proti podpisu.

Mohlo by tě zajímat: