Inaugurace nové rektorky VŠE

3. 3. 2000 | | Nezařazené

V pátek 18. února 2000 se konala slavnostní inaugurace rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc. Jedenapůl hodinová slavnost působila svěžím a velice dobře organizovaným dojmem, přítomnost mnoha významných hostů jí dodal lesk a Nová aula pro ni vytvořila důstojný rámec.

V pátek 18. února 2000 se konala slavnostní inaugurace rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc. Jedenapůl hodinová slavnost působila svěžím a velice dobře organizovaným dojmem, přítomnost mnoha významných hostů jí dodal lesk a Nová aula pro ni vytvořila důstojný rámec. Inaugurace se zúčastnila řada významných hostů z České republiky i ze zahraničí. Mezi přítomnými bylo 14 velvyslanců a vysokých úředníků zahraničních zastupitelství, 30 rektorů, děkanů a dalších akademických činovnků zahraničních ekonomických škol i zástupci významných společností podporujících VŠE. Poněku záhadná byla přítomost prof. Klause, jediného významného politika v auditoriu. Prvotní snaha vysvětlit tuto přítomnost akademickou příslušností prof. Klause k VŠE, byla později rozmetána samotnými řečníky, z nichž většina jej oslovovala jako předsedu Parlamentu. Taková politická neobratnost by se mohla novému vedení školy brzy vymstít.

V úvodním projevu doc. Ing. Bronislava Hořejší CSc., nástupkyně doc. Durčákové na postu prorektorky pro zahraniční vztahy, přivítala všechny přítomné a připomněla původ slova inaugurace v antických aktech předávání síly nastupujícím veleknězům.

Poté se ujal slova doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc., předseda Akademického senátu VŠE. Ve svém projevu zdůraznil změnu v postavení žen na VŠE, ilustrovanou zvolením první ženy do čela naší školy. Dále vyzvedl potřebu posunu stylu výuky na VŠE směrem k větší toleranci různých názorů, respektování individuality jednotlivce a schopnosti reagovat na dynamické změny okolního světa.

Novou rektorku krátce pozdravil i zástupce MŠMaT, náměstek Průcha. Ten ve svém projevu nezdůraznil prakticky nic, neboť jej pronášel spatra a zjevně bez jakékoliv přípravy.

Asi největší pozornost posluchačů získala zdravice prof. Dr. Wernera Delfmana z Universität zu Köln, předsedy sdružení CEMS, pronesený roztomile srozumitelnou angličtinou. Ve své řeči ocenil podíl doc. Durčákové na začlenění VŠE do mezinárodních struktur a celou naší školu označil za vedoucí ekonomickou univerzitu ve východní Evropě.

Po prof. Delfmanovi se slova ujal odstupující rektor VŠE, prof. Ing. Jan Seger, CSc. s projevem bilancujícím období své vlády. To nebylo jednoduché, přesto se v něm podařilo podle prof. Segera překonat většinu problémů.

Po stručném představení nové rektorky došlo ve 13.00 hod. ke slavnostnímu předání řetězu rektora VŠE jako symbolu nejvyššího postu školy a poté doc. Durčáková vykonala slib na žezlo Vysoké školy ekonomické.

Nová rektorka pak pronesla projev, v němž nastínila své představy o dalším rozvoji školy. Slíbila podporu vědě a studentským aktivitám, rozšíření kontaktů s praxí a rozvoj mezinárodní spolupráce. V jejím projevu zazněla mj. věta: “Vysoká škola ekonomická je celý můj život”, kterou by bez uzardění mohl pronést asi málokdo z nás.

Slavnost byla zakončena společným zpěvem studentské hymny Gaudeamus Igitur.

Mohlo by tě zajímat: