Jak a za co prospěchové stipendium

10. 4. 2003 | | Nezařazené titulní obrázek

Podle stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické mají všichni studenti, kteří dosahují „vynikajících studijních výsledků”, nárok na prospěchové stipendium. O jaké výsledky se přesně jedná, upraví děkani jednotlivých fakult v každém akademickém roce. Opatření děkana stanovující podmínky pro přiznání stipendia jsou k nalezení na internetu a také na nástěnkách příslušné fakulty.

Podle stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické mají všichni studenti, kteří dosahují „vynikajících studijních výsledků”, nárok na prospěchové stipendium. O jaké výsledky se přesně jedná, upraví děkani jednotlivých fakult v každém akademickém roce. Opatření děkana stanovující podmínky pro přiznání stipendia jsou k nalezení na internetu a také na nástěnkách příslušné fakulty.

O prospěchové stipendium musí studenti požádat nejpozději během první poloviny října a pobírají ho následující dva semestry. Škola uznává stejným způsobem také studium v zahraničí, pokud na něj byl student vyslán v rámci výměnného programu VŠE.

Obecné podmínky

Na prospěchové stipendium mají nárok studenti bakalářského nebo magisterského programu, pokud jsou ve třetím nebo vyšším semestru, a studenti navazujícího magisterského studia. Další podmínkou je získání potřebného studijního průměru a minimálního počtu kreditů (viz tabulka) a úspěšné složení alespoň tři zkoušek (včetně bakalářských, souborných nebo státních), to vše během uplynulých dvou semestrů. Do získaných kreditů však nelze počítat kredity doplněné za jazykové kurzy, ani kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo jiných školách.

Studijní průměr

Výše vyplaceného stipendia je na každé fakultě odstupňovaná podle studijního průměru: na Fakultě financí a účetnictví jsou výše prospěchových stipendií rozlišeny podle průměrů od 1,00 do 1,2 a do 1,5. Na ostatních fakultách je to obdobné, s výjimkou Fakulty národohospodářské, kde je stipendium udělováno až do průměru 1,6, a Fakulty podnikohospodářské, kde je pro rozmezí průměru známek od 1,00 do 1,5 stanoveno pět různých výší stipendií.

Počet kreditů a výše stipendia

Jednotlivé fakulty se od sebe liší také v nároku na minimální počet započitatelných kreditů, který je stanoven zvlášť pro studenty pětiletého magisterského a bakalářského studia a pro studenty navazující magisterského studia, kde jsou požadavky ve většině případů mírnější. Peněžní ohodnocení studijních výsledků závisí na finančních možnostech fakulty, která stipendia přiděluje (viz tabulka na konci článku).

Mimořádné stipendium

Vedle prospěchového stipendia, jež pobírá jen několik procent studentů (od 1,5 % na páté fakultě až po necelých 5 % na druhé fakultě ), mohou studenti s dobrými výsledky žádat i o jednorázové mimořádné stipendium. Udělováno je jen při dostatku finančních prostředků podle podmínek určených jednotlivými fakultami nejen za rychlé ukončení studia s vynikajícím průměrem, ale například i studentům s průměrem do 1,5 a čtyřmi úspěšně složenými bakalářskými či soubornými zkouškami v uplynulém akademickém roce (podle opatření děkana páté fakulty). Jen několik studentů ročně využívá možnosti požádat o vyplacení mimořádného stipendia za výborný prospěch. Většinou je přidělováno pomocným vědeckým silám a studentům v tíživé sociální situaci.

Podmínky pro získání stipendia na jednotlivých fakultách
Podmínky pro získání stipendia na jednotlivých fakultách. Počty kreditů podle opatření děkanů, vyplacené částky podle údajů poskytnutých studijními referentkami a tajemnicemi fakult.

Mohlo by tě zajímat: