B nebo D aneb jak na studijní plány

23. 9. 2004 | | Nezařazené

Při nástupu do studia a hned při vytváření rozvrhu je třeba rozmyslet si počet kreditů, předměty na začínající i následující semestry a třeba i nějaké základní pořadí zkoušek. Každá fakulta vydává materiály, které popisují jednotlivé obory a specializace, a hlavně požadavky na jejich úspěšné absolvování. Je proto nutné vědět, v jakém studijním plánu studujete, protože podmínky studia se v různých plánech liší.

Při nástupu do studia a hned při vytváření rozvrhu je třeba rozmyslet si počet kreditů, předměty na začínající i následující semestry a třeba i nějaké základní pořadí zkoušek. Každá fakulta vydává materiály, které popisují jednotlivé obory a specializace, a hlavně požadavky na jejich úspěšné absolvování. Je proto nutné vědět, v jakém studijním plánu studujete, protože podmínky studia se v různých plánech liší.

Studijní plány jsou v současnosti tři: Do plánu B již škola studenty nepřijímá. Na některých fakultách stále přežívá pětileté magisterské studium, které odpovídá plánu C. Plán D je kombinace bakalářského a navazujícího magisterského studia. Nelepší způsob, jak s jistotou určíte svůj plán, je přihlásit se na server pes.vse.cz, kde každý najde přehlednou evidenci o tom, jak studuje.

Studium v jednotlivých plánech je omezené počtem let. Bakaláři mají v současnosti (plán D) k dispozici standardně 3 roky a dva navíc. V navazujícím magisterském studiu mohou studovat 2 roky a jeden navíc. Celkem si tak na škole mohou až 8 let, i když po dovršení sedmého roku celkového studia musí platit škole měsíční poplatek, který letos činí 2400 korun.

Magisterský obor (C) je pětiletou formou studia, s možností ročního prodloužení, tedy 5+1. Studijní řád je k „pětiletým magistrům“ nesmlouvavý pokud se studentovi nepodaří dokončit vše zdárně do konce 12. semestru, musí se rozloučit bez diplomu. Vyšší stupeň studia je doktorský program, který má rozsah 3+2. Jeho studenti se nazývají doktorandi a často učí své mladší „kolegy“.

Během studia musí každý student složit příslušné množství zkoušek (včetně bakalářských nebo souborných) a získat dané množství kreditů. Aby se student stal inženýrem ekonomie, musí k tomu složit čtyři státní zkoušky: dvě z hlavní specializace a po jedné z vedlejší specializace a ekonomie, a napsat a obhájit diplomovou práci. Studenti bakalářského programu (plán D) na diplomku trénují již dříve, protože musí navíc napsat bakalářskou práci.

Mohlo by tě zajímat: