Jak štědré jsou fakulty

27. 1. 2004 | | Nezařazené titulní obrázek

O prospěchových měsíčních a mimořádných jednorázových stipendiích rozhodovaly v polovině října stipendijní komise fakult. Výši prospěchového stipendia určuje vážený průměr (vahou známky je počet kreditů), studijní program a semestr, počet získaných kreditů a v některých případech i počet úspěšně složených bakalářských, souborných nebo státních zkoušek.

O prospěchových měsíčních a mimořádných jednorázových stipendiích rozhodovaly v polovině října stipendijní komise první až čtvrté fakulty. Schvalování na páté fakultě proběhlo kvůli cenovému provizoriu teprve 13. listopadu.

Výši prospěchového stipendia určuje vážený průměr (vahou známky je počet kreditů), studijní program a semestr, počet získaných kreditů a v některých případech i počet úspěšně složených bakalářských, souborných nebo státních zkoušek.

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům:

 1. bakalářských a magisterských pětiletých studijních programů, kteří současně:
  1. jsou studenty 3. a vyššího semestru (pro F1 a F4 platí délka od 3. do 6. semestru včetně);
  2. v minulém akademickém (školním) roce (F3 bere v úvahu předchozí dva semestry):
   • dosáhli studijního průměru do 1,5 včetně (na F4 do 1,6 včetně);
   • získali minimálně 36 započitatelných kreditů (F4 požaduje 38 kreditů, F1 a F2 40 kreditů);
   • úspěšně složili tři bakalářské, resp. souborné či státní zkoušky.
 2. navazujících magisterských studijních programů (F1, F4, F5) + 7. až 10. semestru pětiletých studijních programů (F1, F4), kteří současně:
  1. jsou studenty 3. nebo 4. semestru navazujícího nebo 7. až 10. semestru pětiletého magisterského studia (F1 a F4);
  2. v minulém akademickém (školním) roce:
   • dosáhli studijního průměru do 1,5 včetně (na F4 do 1,6 včetně);
   • získali minimálně 35 započitatelných kreditů (F5 požaduje 36 kreditů).
 3. navazujících magisterských studijních programů (F2, F3), kteří současně:
  1. jsou studenty 1. a vyššího semestru;
  2. v minulých dvou semestrech byli studenty VŠE v Praze (jen F3);
  3. v minulém akademickém (školním) roce (F3 bere v úvahu předchozí dva semestry):
   • dosáhli studijního průměru do 1,5 včetně;
   • získali alespoň 38 kreditů (F2), 36 kreditů (F3);
   • úspěšně složili v průběhu roku alespoň 3 zkoušky, včetně bakalářských, státních závěrečných zkoušek.

Mimořádná stipendia slouží zejména studentům v tíživé sociální situaci (např. sirotek, manželka na mateřské dovolené), studentům za diplom s vyznamenáním, případně za dobrý prospěch studentům magisterského navazujícího studia prvního a druhého semestru (F1, F4, F5). Např. oboustranný sirotek dostane na páté fakultě 14 000 Kč, v případě ztráty jednoho rodiče 6 000 Kč. Na první fakultě tíživou sociální situaci blíže nerozlišují a uznávají jednorázový příspěvek 5 000 Kč, druhá fakulta přiznává jen 1 500 Kč.

Porovnání stipendií za jednotlivé fakulty uvádíme v tabulkách, další podrobnosti se dozvíte u příslušných studijních referentek. Čtvrtá a pátá fakulta vypočítávají výši stipendií podle tzv. základní sazby, kterou se násobí koeficienty (viz tabulka). Pátá fakulta však zatím základní sazbu nezveřejnila. Ta bude známa až po 28. listopadu, kdy končí možnost podávání žádostí o udělení stipendia. Přibližnou částku nám ani proděkan ani tajemnice nechtěli sdělit. Celkově se na pětce bude rozdělovat na prospěchová a mimořádná stipendia necelých 300 tisíc korun. Pro srovnání: první fakulta vyplatí více než 680 tisíc korun.

Stipendia F1

Stipendia F2

Stipendia F3

Stipendia F4

Stipendia F5

Mohlo by tě zajímat: