Jižní Město je tak trochu stranou

7. 4. 2000 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

První příležitost poznat novou rektorku VŠE doc. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc. měli studenti na Jižním Městě dne 21. března 2000 v 18 hodin. „Mým velkým plánem, který s sebou přináší řadu problémů, je zlepšit komunikaci na VŠE. Jižní Město je v tomto ohledu tak trochu stranou, proto jsem se s vámi chtěla setkat hned na počátku, abych se dozvěděla přímo od vás, co vás tady trápí, co postrádáte,“ vysvětlila na úvod doc. Durčáková.

První příležitost poznat novou rektorku VŠE doc. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc. měli studenti na Jižním Městě dne 21. března 2000 v 18 hodin. „Mým velkým plánem, který s sebou přináší řadu problémů, je zlepšit komunikaci na VŠE. Jižní Město je v tomto ohledu tak trochu stranou, proto jsem se s vámi chtěla setkat hned na počátku, abych se dozvěděla přímo od vás, co vás tady trápí, co postrádáte,“ vysvětlila na úvod doc. Durčáková. Kromě rektorky byla představena prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc., tajemnice rektorky Ing. Hana Chylíková a především tajemnice pro studentské záležitosti Ing. Jana Littová. „Úřad studentského tajemníka vznikl teprve nedávno, jsem vlastně první v plánovaném týmu poradců rektorky VŠE. Můžete za mnou přijít s jakýmkoli druhem problému, v nejbližší době budu mít kancelář i tady na Jižním Městě. Je to místnost 0105, najdete mě zde vždy ve čtvrtek od 13 do 16 hodin,“ upřesnila Ing. Littová.

Durčáková na JM
Setkání prváků s novou rektorkou

Stranou nezůstaly ani aktivity samotných studentů. O vznikající studentské organizaci krátce pohovořil jeden z jejích iniciátorů, Tomáš Vítek: „Naším cílem není jen snaha o odstranění anonymity a pomoc novým studentům s aklimatizací a orientací ve škole. Studentská organizace by měla přinášet i možnosti kulturního vyžití. V dubnu pořádáme Moneyfest, dalšími aktivitami jsou Studentský list, Filmový klub nebo příprava studentského rádia na kolejích Jarov. Škola má velké materiální možnosti, proto uvítáme všechny vaše nápady na pořádaní nejrůznějších akcí.“ Přestože setkání byla vyhrazena posluchárna 105 s kapacitou 200 míst, počet těch, kdo projevili o seznámení se s novou rektorkou zájem, zdaleka tohoto čísla nedosáhl. Přišlo jen 30 studentů, převážně z prvních ročníků. Většina z nich se zato velmi aktivně zapojila do následující debaty. Jejím obsahem byly problémy na VŠE už tradiční, jako přeplněné termíny bakalářských zkoušek, knihy, které nahrazují skripta a jsou podstatně dražší, prodávání míst v kurzech a termínů zkoušek, negativní stránky vysoké individualizace studia nebo nelichotivé mínění, které o VŠE panuje na veřejnosti. Na dotazy odpovídali všichni přítomní zástupci vedení školy ochotně a podrobně, setkání proto nakonec trvalo téměř dvě hodiny.

Mohlo by tě zajímat: