Kde jsou příčiny krize kolem výuky ekonomie?

18. 4. 2006 | | Názory, Zprávy ze školy

Když byl před třemi roky odvolán z výuky mikroekonomie profesor Holman, byl jsem v prváku a exponovaný předmět absolvoval u někoho jiného. Další semestr na Fakultě národohospodářské probíhaly volby do akademického senátu, to jsem měl zase makro. Jsem sice z jiné fakulty, ale vzbouřencům jsem tehdy fandil. Jednoduše proto, že oběma předměty jsem sice prošel úspěšně, ale bylo to tak říkajíc o prsa a že bych ekonomii poté nějak zvlášť rozuměl, se také říct nedalo.

Když byl před třemi roky odvolán z výuky mikroekonomie profesor Holman, byl jsem v prváku a exponovaný předmět absolvoval u někoho jiného. Další semestr na Fakultě národohospodářské probíhaly volby do akademického senátu, to jsem měl zase makro. Jsem sice z jiné fakulty, ale vzbouřencům jsem tehdy fandil. Jednoduše proto, že oběma předměty jsem sice prošel úspěšně, ale bylo to tak říkajíc o prsa a že bych ekonomii poté nějak zvlášť rozuměl, se také říct nedalo.

Tehdejší letákové kampaně si tenkrát nešlo nevšimnout, podobně masivní jsem poté už nikdy nezaregistroval. Není se ale co divit, vždyť dotyčným učitelům šlo o bytí a nebytí na škole. Podařilo se a na pětce vládli tři roky „Holmanovci“. Fakultu nepochybně proměnili, zda k lepšímu by měli posoudit její studenti a pracovníci – hlasy slýcháme kladné i záporné.

Po třech letech je tu podobná situace: tentokrát byla z výuky pro ostatní fakulty „odvolána“ celá katedra ekonomie. Tři fakulty to udělaly navíc pokoutně – jak alespoň tvrdí FNH. A co čert nechtěl, máme tu volby do Akademického senátu fakulty. Předpokládám, že studenti FNH k volbám, které proběhly těsně před vydáním dubnového čísla, přišli, a staronovému vedení dali opět důvěru. Můžeme se jim divit? Vždyť, která fakulta organizuje petice a aktivně se tak bije za své studenty?

Nechme ale stranou, zda je opravdu náhoda, že volby opět přišly do krizové doby. Zeptejme se raději, zda jsme se dočkali jakéhokoli jednání ze strany rektorátu. Zatím o něm nebylo slyšet a myslím, že by se po takové době slušelo zaujmout určité stanovisko. Vždyť možností zase tolik není: přiklonit se k jedné či druhé straně, anebo vůbec nejlépe se všemi jednat a dojít k nějaké dohodě. I když nepopírám, že je to komplikovaná situace, rektor by měl zareagovat a nepřešlapovat na místě podobně jako bývalá rektorka. Každopádně aby to jen tak vyšumělo, by se nemělo líbit nikomu na této škole.

Podívám-li se však na věc trochu globálněji, nemohu se ubránit dojmu, že ať už situace dopadne jakkoli, „prapříčina“ všeho tu zůstane. Fakulty a jejich moc. To dohromady s faktem, že ekonomii (přeci jen zásadní předmět na VŠE) vyučují dvě fakulty, představuje vzhledem k všudypřítomné „ochotě“ se dohodnout nebezpečnou kombinaci. Přímo časovanou minu. Proč někdo dal fakultám takovou moc? Proč vymyslel, že ekonomii budou vyučovat dvě fakulty? Těžko hledat odpovědi, ale za této situace se zdá, že celoškolský základ není dlouhodobě udržitelný. Zrušíme základ, nebo fakulty?

Mohlo by tě zajímat: