Kdo vytáhne ESO z rukávu?

11. 3. 2002 | | Názory, Studentský život

Vedení VŠE ve svých písemných i ústních projevech opakovaně proklamuje podporu studentským aktivitám v rámci boje proti vyhlášené anonymitě studentů na naší alma mater. Skutečnost se ale zdá být značně jiná.

Vedení VŠE ve svých písemných i ústních projevech opakovaně proklamuje podporu studentským aktivitám v rámci boje proti vyhlášené anonymitě studentů na naší alma mater. Skutečnost se ale zdá být značně jiná. Několik aktivních studentů, kteří si dají práci a vymyslí a zorganizují nějakou akci, nebo se o její organizaci alespoň snaží, se setká se slovní podporou, kterou není těžké u paní rektorky nalézt, ale vzápětí s naprostým odporem a protiakcemi ze strany jejích podřízených.

Dovolila bych si zde zmínit jednu další souvislost, totiž roli někomu možná známého, mladším již neznámého, sdružení Ekonomické studentské organizace – ESO. Založilo ho v minulosti několik nadšenců z řad studentů VŠE. Jak jsem se s ním seznámila já, idea byla taková, že bude zejména napomáhat ostatním s organizováním různých akcí a samo i některé pořádat. Logicky by tedy bylo střechou i nad takovými počiny jako Studentský list, Filmový klub, Obrazárna a ostatními. Paní rektorka je ideou ESA velmi nadšena a ráda by, kdyby bylo schopno začít znovu fungovat. Já a možná i další z vás však mám pochybnosti o jeho smyslu. I přes ČKB (často kladené bariéry) ze strany VŠE se zde daří některým klubům, kroužkům a turnajům živořit i bez ESA. Pravda, jiným zase ne, ale dařilo by se jim to s ESEM? VŠE mu nabízí podporu, spolupráci, možná i trochu toho technického zázemí. Nelze soudit, zda i tato podpora by zůstala spíše verbální, protože ESO i nadále zůstává pasivní.

Mně zbývá jen několik otázek. Kdyby Večerníčkovský den pořádalo ESO, zmizela by opravdu naprostá většina letáčků o tomto dni, a to navíc letáčků, které by škola možná pomohla vyprodukovat? Kdyby ESO vydávalo svůj časopis, skutečně by mělo problémy s jeho distribucí v prostorách školy? Kdyby ESO pořádalo např. turnaj v mariáši, kolik by muselo zaplatit za pronájem některé z místností VŠE? Ať si na ně odpovím pozitivně nebo negativně, logika věci mi stále uniká. Mělo-li by ESO podporu ze strany VŠE, nechápu, proč ji nemohou mít i ti ostatní – neorganizovaní nadšenci pro zespolečenštění zdejšího studentského života. Ale přes naprostou nelogičnost druhé možné situace říkám: dobrá, zmobilizujme ESO (když to prostě jinak nejde), ať nám tu ten společenský život vzkvétá.

Jana Outratová
studentka, členka a tajemnice AS VŠE

Mohlo by tě zajímat: