Kolejní rady: kráčíme správným směrem

18. 11. 2004 | | Názory

Tento text je reakcí na některé komentáře a názory, které se objevily v souvislosti s letošním rozdělením lůžek na kolejích. Je zároveň oficiálním stanoviskem Centrální kolejní rady (CKR), která se tímto distancuje od některých desinformací šířených jak letošním koordinátorem Michalem Seibertem, tak samotnými studenty.

Tento text je reakcí na některé komentáře a názory, které se objevily v souvislosti s letošním rozdělením lůžek na kolejích. Je zároveň oficiálním stanoviskem Centrální kolejní rady (CKR), která se tímto distancuje od některých desinformací šířených jak letošním koordinátorem Michalem Seibertem, tak samotnými studenty.

Hned v úvodu bych se chtěl omluvit za celou CKR za komplikace, které nastaly v průběhu rozdělování lůžek na kolejích a které způsobily nemalé problémy hlavně studentům, ale také vedoucím kolejí, centrální ubytovatelce paní Horáčkové a v neposlední řadě také nám, kolejním radním. Paní Horáčkové i vedoucím kolejím patří velký dík za snahu i trpělivost při řešení vzniklých situací.

Rozdělení lůžek dopadlo letos oproti minulým rokům o poznání hůře, to je samozřejmé. V celé řadě případů nebyly akceptovány žádosti o rezervace, mnoho studentů 4. a 5. ročníků dostalo horší koleje či koleje na Jižním Městě. Proč tato situace ale nastala? Rozhodně to není tím, že by neexistovala žádná pravidla či klíč pro rozdělování lůžek, jak napsal ve svém článku Martin Pardupa. Pravidla existují, a to poměrně přesná. Vznikala v průběhu několika posledních let a sice nezaručovala, že každý student dostane přesně to místo, o které si zažádá (to je z kapacitních důvodů nemožné), ale zajišťovala poměrně vysokou pravděpodobnost přidělení požadovaného pokoje. Tato pravidla jsou psaná a mají podobu jakéhosi manuálu, podle kterého by měly kolejní rady při přidělování lůžek postupovat. Bohužel letošní koordinátor, který se této funkce ujal poprvé, si manuál vyložil novým způsobem, a tak zvolil vlastní postup, který s nikým z CKR nekonzultoval. Jak to dopadlo, víme všichni.

Bohužel, rozdělování lůžek na kolejích je vůbec nejviditelnější prací kolejních rad (KR), a proto špatné rozdělení kolejí vrhá stín na jejich další činnost. Zcela jasně o tom vypovídá názor prezentovaný studentem Pardupou, který kolejním radám vyčítá, že nedělají v podstatě nic, čím by naplnily svůj mandát. Podobně pravděpodobně smýšlejí i další studenti.

Toto tvrzení ale není pravdivé a vychází z faktu, že sami studenti se o dění na kolejích příliš nezajímají. Netvrdím, že je tomu tak všude, ale na mnoha kolejích je záslužná činnost KR patrná. Například na Jarově II se mohou pochlubit velmi pozitivními výsledky – minulý rok se jim podařilo prosadit plošné snížení kolejného v případě závady na topení, dále za prostředky získané za ubytování zakoupili stolní fotbálek či vybavení na stolní tenis a za zmínku jistě stojí i pozitivní komunikace se studenty i s vedoucí koleje. Na Vackově se za vybrané peníze na náš popud zakoupila mikrovlnná trouba, nyní se jedná o koupi stolu na ping-pong. Podobně je tomu i na ostatních kolejích. CKR dále jedná s vedením Správy účelových zařízení (SÚZ) o rekonstrukci hřiště na Jarově, bohužel zatím bezvýsledně. Za peníze vybrané na kolejích je již zakoupeno na toto hřiště vybavení, sportovní náčiní či třeba barvy na „lajny“.

O vynakládání těchto prostředků by měly mít přehled jednotlivé KR a ve většině případů tomu tak i je. KR na jednotlivých kolejí jistě rády případné zájemce informují. Pokud ne, není nic jednoduššího, než zvolit jinou kolejní radu.

Spolupráce s kolejní komisí Akademického senátu (AS) je již rovněž samozřejmostí, na dvou ze tří posledních zasedáních CKR byl přítomen předseda kolejní komise AS Richard Gažo, který v řadě případů přednesl podnětné připomínky. Není tedy pravda, že by CKR neměla zájem o dění v AS VŠE.

CKR dále spolupracuje s Buddy Systémem, se kterým se podařilo prosadit rozdělení zahraničních studentů mezi domácí studenty.

Jak je vidět, pozitivní činnost kolejních rad je zcela evidentní. Jen je třeba, aby se studenti o jejich činnost nejen zajímali, ale také aby je zahrnovali svými podněty a názory.

Ivan Chovanec
předseda CKR

Mohlo by tě zajímat: