Lekce ekonomie pro šéfa odborů

14. 10. 2004 | | Názory

Přední německý ordoliberál Walter Eucken kdysi napsal, že znalost ekonomické teorie je důležitá pro životní úroveň milionů lidí. Šéf českých odborů Milan Štěch prokázal pravdivost tohoto tvrzení a předvedl totální neznalost. Nedávno zaperlil výrokem, že vyšší platy by mohly přispět ke snížení nezaměstnanosti v zemi.

Přední německý ordoliberál Walter Eucken kdysi napsal, že znalost ekonomické teorie je důležitá pro životní úroveň milionů lidí. Šéf českých odborů Milan Štěch prokázal pravdivost tohoto tvrzení a předvedl totální neznalost. Nedávno zaperlil výrokem, že vyšší platy by mohly přispět ke snížení nezaměstnanosti v zemi.

Kdyby předseda Českomoravské komory odborových svazů prohlásil, že čím dražší budou housky, tím více si je lidé budou kupovat, neřekl by v podstatě nic jiného. Už zdravý rozum popírá smysluplnost takovéto myšlenky a nemusíme přitom vůbec znát učebnicovou podobu křivky poptávky a nabídky na trhu práce. Pan Štěch svou teorii rozvinul ještě dál – malá kupní síla obyvatel vede k nedostatečnému utrácení za služby a právě v tomto sektoru má zaměstnanost velké rezervy.

Pokud by se šéf odborů obtěžoval a zaskočil si ze své centrály na náměstí Winstona Churchilla do nedaleké Vysoké školy ekonomické, dověděl by se zajímavé věci. Například to, že růst průměrné mzdy nepodpořený růstem produktivity práce povede v konečném důsledku pouze k růstu cenové hladiny (i když o jakémsi krátkodobém vlivu na zaměstnanost by šlo diskutovat) a ztrátě konkurenceschopnosti pro domácí podniky. A to ani nezmiňuji možnost dluhového financování růstu platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, kde se o produktivitě práce vůbec nedá mluvit, a který by vedl k dalšímu zadlužování země. Pan předseda navíc zanedbává vliv substitučního mzdového efektu.

Návrh Milana Štěcha zaměstnanosti nepomůže. Bylo by třeba se spíše zaměřit na různé nepružnosti na trhu práce, které nezaměstnanost způsobují. Jednou z nich je i vliv odborů. Proto je neznalost ekonomie pro jejich šéfa faktorem, který rozhodně nezvyšuje životní úroveň lidí.

Jakub Haas
autor je členem Centra pro sociálně tržní ekonomiku

Mohlo by tě zajímat: