Mezinárodní ekonomie nebude mít katedru

8. 4. 2005 | | Nezařazené

Vytvoření nové Katedry mezinárodní ekonomie navrhl na konci svého funkčního období děkan Fakulty mezinárodních vztahů Zbyněk Švarc. Akademický senát FMV ale na svém zasedání 24. února jeho návrh neschválil. Docent Švarc tento záměr zdůvodnil tím, že kvůli přechodu na kreditní sytém ECTS bude nutné vytvořit nový celoškolsky povinný předmět Mezinárodní ekonomie.

Vytvoření nové Katedry mezinárodní ekonomie navrhl na konci svého funkčního období děkan Fakulty mezinárodních vztahů Zbyněk Švarc. Akademický senát FMV ale na svém zasedání 24. února jeho návrh neschválil.

Docent Švarc tento záměr zdůvodnil tím, že kvůli přechodu na kreditní sytém ECTS bude nutné vytvořit nový celoškolsky povinný předmět Mezinárodní ekonomie. Jeho výuku by měli zajišťovat učitelé, kteří by na novou katedru přešli ze stávající Katedry mezinárodního obchodu. V budoucnu by se podle představy bývalého děkana mohly přidat i další předměty.

„Navrhovaný odchod pěti pracovníků makrosekce by chod Katedry mezinárodního obchodu zcela ochromil,“ uvedla mimo jiné ve svém stanovisku její vedoucí, profesorka Hana Machková. Návrh považuje za předčasný. „Nebude-li mezinárodní ekonomie zařazena do prvního semestru studia, začala by nová výuka předmětu až v roce 2006 či 2007,“ dodala Machková. Možnost založení nové katedry po zániku současného bakalářského studijního programu D ale nevyloučila.

S návrhem nevyjádřila souhlas ani vedoucí Katedry světové ekonomiky, profesorka Eva Cihelková. Argumentovala strukturou výuky na dalších zahraničních i českých univerzitách. Obvykle existují dvě katedry, jedna pro makroekonomické a druhá pro mikroekonomické aspekty mezinárodních ekonomických vztahů. „Mezinárodní ekonomie je podsystémem světové ekonomiky jako vědní disciplíny,“ zdůvodnila svůj nesouhlas Cihelková. Nová katedra by tak nijak nepřispěla k vyřešení vazeb mezi předměty stávajících kateder.

Akademický senát fakulty návrh na vytvoření nové katedry zamítl jednomyslně. Na přípravě obsahu nového celoškolského předmětu mezinárodní ekonomie nyní pracuje profesor Václav Kubišta.

Mohlo by tě zajímat: