Musica Oeconomica Pragensae – plány do budoucna

30. 12. 2001 | | Nezařazené

V únoru tohoto roku vzniklo na půdě školy nové hudební těleso. Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy i absolventi mohou uplatnit a rozvíjet svůj talent buď v pěveckém sboru nebo hrou na hudební nástroj v orchestru. Sbor má velké plány do budoucna.

V únoru tohoto roku vzniklo na půdě školy nové hudební těleso. Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy i absolventi mohou uplatnit a rozvíjet svůj talent buď v pěveckém sboru nebo hrou na hudební nástroj v orchestru. Sbor má velké plány do budoucna. Zároveň se však stále potýká s potížemi se zkušebnou a s nedostatkem mužských hlasů.

V červnu se soubor chystá na soutěžní festival Svátky písní do Olomouce. Byla také odeslána přihláška na soutěž mládežnických sborů v belgickém Neerpeltu, která se koná začátkem května. Zúčastnit se mohou však jen pěvci mladší dvaceti pěti let. K přihlášce byla připojena nahrávka prvního koncertu, na jejíž základě budou vybráni účastníci soutěže. Této prestižní akce se účastní sbory z celého světa s dlouhou historií. „Už výběr do soutěže by pro nás znamenal veliký úspěch. Organizátoři koncertu nás požádali zkrátit soutěžní repertoár na 12 minut. V případě postupu do soutěže je třeba také nastudovat povinnou skladbu od současného vlámského skladatele,“ poznamenal koncertní jednatel Ondřej Socha. Koncertní jednatel se stará o styky s veřejností, domlouvá účast na soutěžích a koncertní turné a je nápomocen vedoucím složek. „Souboru přišla také jedna nabídka od fortaitingové agentury na turné po Španělsku, ale z důvodu nedostatku času není jisté, jestli tuto nabídku soubor přijme.“

Hudební těleso se potýkalo i s potížemi. „Velkým problémem byla zkušebna. Nyní se scházíme v zasedací místnosti rektorky, kde jsou již pro zkoušky poměrně slušné podmínky. Orchestr má zkoušky v učitelské části menzy, na jejíž akustiku si již zvykl. Před nedávnem jsme získali pro uskladnění nástrojů a notového materiálu místnost v menze č. 212A, což výrazně usnadní organizaci zkoušek,“ zhodnotila situaci oslovená členka sboru. „Uvolnění místnosti v menze je jedním z možných řešení,“potvrdil Ondřej Socha. Dalším řešením je využití volných místností na některé z kolejí nebo výhledově v nové budově Rajské zahrady.“

Sboru chybí muži. „Schází nám hlavně tenory. Jsme nuceni si na vystoupení přizvat výpomoci, samozřejmě za úplatu,“ postěžoval si JuDr.Michal Spirit. „Také s nelibostí nesu, že se neúčastní více pedagogů, přitom víme, že je tady mnoho vynikajících hudebníků.“

Soubor vznikl 14. února 2001, svůj nynější statut však získal na základě oběžníku rektorky č. 6/200 ze 14. května 2001. Původní název Musica Oeconomica PRAGENSIS se po upozornění latiníků na nesprávnost koncovky mění (jak jste si patrně všimli v nadpise tohoto článku) na Musica Oeconomica PRAGENSAE.

Těleso je organizační složkou školy, má svůj organizační řád a svůj rozpočet, který podléhá ke schválení kvestorovi školy. Největším výdajem byl nezbytný nákup nástroje Yamaha Clavinova. Tyto klávesy zabudované v dřevěné skřínce, která barevně ladí s nábytkem v NAULE, stály 75 000 Kč. Ostatní výdaje sboru už jsou minimální: na vypůjčení nástrojů, nákup not, výpomoci, stojánky na noty, atd. „Sbormistr a dirigenti dostávají zanedbatelnou odměnu 6 000 Kč za půl roku. Vzhledem k tomu, že příští rok neplánujeme žádné velké výdaje jako na začátku existence souboru, podařilo se nám dohodnout na příští rok zvýšení této odměny,“ prozradil JuDr.Michal Spirit, který stojí v čele souboru.

Jak vidno, soubor má do budoucna opravdu velké plány. Nelze jinak než popřát všem zúčastněným mnoho zdaru v jejich počínání. Byla by velká škoda, kdyby NAULA opět ztichla, nemyslíte?

Mohlo by tě zajímat: