Mým cílem je moderní a dobře přístupná univerzita evropské úrovně

6. 4. 2015 | | Zprávy ze školy Jan Knettig a Jiří Trumpeš

Jiří Trumpeš, student Fakulty podnikohospodářské (FPH), kandiduje do
Akademického senátu FPH, ale se svým programem chce získat křeslo
i v celoškolském. Do programu zařadil zřízení podchodu na ekonomku,
vyřešení parkovacích míst i změnu sylabů. FPH volí své zástupce ve
středu od 9 hodin v šatně u menzy.

V tvém volebním programu se objevují věci, které jsou na
ekonomce projednávány už léta. První z nich je podchod pod Hlavním
nádražím. Zjišťovali jste, zda otevření je vůbec reálné? Vím, že
magistrát s tím měl celkem problémy…

Zrovna tento bod je jedním z těch, který je myšlen jako dlouhodobější
cíl. Podchod by ušetřil mnoho času tisícům lidí, kteří přijíždějí
metrem či vlakem a míří jak na VŠE, tak jinam na Prahu 2 a 3. Otevření
určitě reálné je, protože již existuje několik projektů, které Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC) i úřady Prahy 2 a 3 podporují.
Funguje také Občanská iniciativa se stejným cílem. Problémem je ale
momentální blokace z důvodu očekávané výstavby metra D v těchto
prostorech, případně rozšíření nádraží o další kolej. Je potřeba
iniciovat jednání všech zúčastněných stran. SŽDC dokonce tvrdí, že
finance na stavbu by se našly, hlavní tedy je vyjasnit, jak projekt
realizovat. Samozřejmě neslibuji, že to bude za mého funkčního období,
ale někdy se začít musí.

V jednom z bodů apeluješ na kontrolu výdajů, ale už nyní je
výsledek hospodaření zveřejněn. To chcete jít do větších
detailů?

Výsledek je sice zveřejněn, ale kontrola by mohla probíhat důkladněji.
Studenti, kteří se zajímají o svou školu, by mohli pro ekonomku zpracovat
finanční analýzu. Povede to k lepší kontrole výdajů a sníží to
případná rizika korupce na minimum. Oprávněnost výdaje nebude hodnotit
student, ale upozorní na ně, aby se o nich mohla bavit akademická obec jako
celek. Jsme přeci všichni ekonomové.

Další, co mě zaujalo, je, že se snažíte řešit parkování na
ekonomce. V minulém čísle jsme se na tento problém ptali tiskové mluvčí
a ta nám oznámila, že přednost na parkovacích místech mají zaměstnanci,
kteří chodí na VŠE každý den,a že ekonomka neplánuje pronájem míst
studentům. Máte už připravené argumenty, jak vedení přesvědčit, že
i studenti potřebují parkovací místa?

Rozumím tomu, že zaměstnanci mají přednost. Bylo by ale žádoucí, aby
byla místa zaplněna více, když už se investovalo do jejich vzniku.
Parkovacích míst je poměrně mnoho, pod Rajskou budovou, za zdí
u autobusové zastávky, před Novou budovou, v okolí Likešovy auly – a
je vidět, že zaplněná nejsou. Dle našich informací se jedná dohromady až
o 180 parkovacích míst. A proč by měla škola něco zajišťovat pro
studenty? Šlo by o místa placená, což znamená také jistý příjem do
rozpočtu VŠE. Navíc, kandiduji do studentské kurie, proto logicky chci mimo
jiné prosadit změny zvyšující komfort studentů.

Mají studenti nějakou možnost s tebou diskutovat ohledně bodů
programu?

Samozřejmě, mohou mě kdykoliv kontaktovat na Facebooku a v úterý
v šest večer budu k dispozici v restauraci Krákora kousek od Rajské
budovy.

Co chceš změnit nejvíce nebo co je největší důvod, proč
chceš kandidovat do senátu?

Nejvíce mě motivuje možnost změnit to, u čeho jsem si během studia
všiml, že by mohlo fungovat lépe. Studuji také na právech na Univerzitě
Karlově, kde vidím, že studenti skrze akademický senát mohou opravdu
něčeho dosáhnout. Také věřím, že účast v akademickém senátu je pro
člověka velká zkušenost. Mým největším cílem obecně je moderní a
dobře přístupná univerzita evropské úrovně. Což je VŠE i teď, ale
vždy je co zlepšovat.

Podle mě většinu studentů nezajímá, co se v akademickém
senátu děje. Vidíš v kandidatuře vůbec smysl?

Studenty to sice nezajímá, ale když se podaří prosadit změny, které je
potěší, pocítí to. Ale platí to i bohužel i naopak. Proto je škoda,
že zájem o tuto instituci je nevalný. V kandidatuře smysl vidím, jak jsem
naznačil v předchozí otázce. Jinak bych do toho nešel.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: