Na VŠE študujú i dôchodcovia

6. 2. 2006 | | Nezařazené

Naša škola umožňuje štúdium i dôchodcom. Buď v rámci klasických bakalárskych programov, alebo sú pre nich pripravené špeciálne kurzy. Možnosť štúdia na našej škole majú i seniori. Vysoká škola ekonomická za podpory Ministerstva školstva mládeže a telovýchovy (MŠMT) dôchodcom štúdium umožňuje.

Naša škola umožňuje štúdium i dôchodcom. Buď v rámci klasických bakalárskych programov, alebo sú pre nich pripravené špeciálne kurzy.

Možnosť štúdia na našej škole majú i seniori. Vysoká škola ekonomická za podpory Ministerstva školstva mládeže a telovýchovy (MŠMT) dôchodcom štúdium umožňuje. V rámci univerzity tretieho veku a celoživotného vzdelávania sú pre nich na letný semester, ktorý začína 13. februára 2006, pripravené viaceré študijné alternatívy. Pre dôchodcov sú na výber jednotlivé príslušné predmety bakalárskeho štúdia, kde by chodili na výučbu spolu s riadnymi študentmi podľa ich rozvrhu. Toto štúdium je vhodné pre tých, ktorí už majú dosiahnuté stredoškolské vzdelanie, no i pre vysokoškolákov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať na vysokoškolskej úrovni.

Tento spôsob štúdia nie je na škole žiadnou novinkou, ale funguje už asi osem rokov. Týka sa troch fakúlt školy. Každoročne sa uskutočňuje výber a štúdia sa zúčastní priemerne 6 seniorov. „Študujúci zatiaľ nemajú možnosť získať titul, i keď ich záverečné práce sú veľmi kvalitné“, hovorí profesor Stanislav Jireš z Fakulty štatistiky a informatiky, jeden z ľudí, ktorí sú do programu štúdia seniorov zainteresovaní. „VŠE by pre záujemcov musela upraviť spôsob prijímacích skúšok ako na riadne štúdium“, informuje ďalej Jireš. Dodáva tiež, že sa o tom s MŠMT jednalo a úprava je možná.

Ďalej je v ponuke niekoľko rôznych kurzov, určených len pre dôchodcov. Kurz „Jaká je filosofie dnešní doby?“, ktorý poskytuje informácie o filozofických názoroch na súčasnosť, prebieha formou prednášok a seminárov. Dôchodcom, ktorí chcú porozumieť štatistickým údajom a naučiť sa ich správne interpretovať, je zas venovaný kurz „Jak statistika měří výkonnost národního hospodářství.“ Intenzívne kurzy „Základy práce na počítači“ a „Služby internetu“ ponúkajú až 50 hodín výučby.“ Vzdelávaniu v počítačoch sa venujú i ďalšie kurzy: „Základy počítačové grafiky“ a „Použití prezentačního programu PowerPoint“. Dôchodcom sa tak otvárajú rôzne možnosti ako svoje skúsenosti s počítačmi rozšíriť a zdokonaliť. Škola nezabúda ani na jazyky. Ponúka prezenčné i dištančné (e-learning) programové štúdium anglického a nemeckého jazyka. Je odstupňované podľa úrovne pokročilosti a predpokladom je dobrá znalosť práce na počítači. Záujemcovia o dištančné štúdium by mali vlastniť vlastný počítač s pripojením na internet. Podobné predpoklady platia i pre prezenčné a dištančné štúdium základov práce s počítačom a internetom.

Viacero možností poskytuje i Senior internet klub pri VŠE v Prahe (SIK), v rámci ktorého si dôchodcovia môžu vybrať z ponuky rôznych študijných a záujmových činností. SIK má i svoju vlastnú internetovú stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie o členstve i ponúkaných aktivitách. Stránka klubu je sik.vse.cz.

Náklady školy týkajúce sa Univerzity tretieho veku sú len z malej časti hradené študujúcimi. Tí platia tzv. organizačný poplatok, ktorý sa určuje podľa dĺžky a náročnosti kurzu. Jeho ročná výška sa pohybuje v rozpätí 50 Kč–450 Kč. „Napríklad pri garantovaných 60-tich hodinách práce na počítači činí poplatok 450 Kč,“ uvádza profesor Jireš. No tento poplatok je len zlomkom nákladov. Škola preto na základe vypracovaných projektov v tzv. Programe na dôstojné starnutie dostáva na chod Univerzity tretieho veku dotácie od MŠMT. Ich ročná hodnota je okolo 400 000 Kč.

Prevažne z dotácií MŠMT je hradené napríklad vybudovanie novej multifunkčnej informatickej učebne na škole, ktorá má slúžiť i dôchodcom. Dokončenie je plánované do konca roka.
„Na organizácii a vzdelávaní sa ročne podieľa priemerne 34 pedagogických a správnych zamestnancov školy. Aktívne sú zapojení i frekventanti Univerzity tretieho veku“, prezradil ešte profesor Jireš.

S informáciami týkajúcimi sa programu VŠE v rámci Univerzity tretieho veku sa bude dať osobne oboznámiť na dni otvorených dverí 12. januára 2006. V tento deň sa dá taktiež na štúdium prihlásiť. Zraz prebehne o desiatej hodine v učebni sb321 na Žižkove. Informovať sa záujemcovia môžu i mimo tohto dňa u pána profesora Jireša, buď osobne alebo telefonicky. K dispozícii je tiež mailová adresa sjires@vse.cz.

Mohlo by tě zajímat: