Národohospodáři už nemusí povinně sportovat

27. 11. 2006 | | Sport

Tělesná výchova na Fakultě národohospodářské (FNH) už nepatří do povinného základu. Absolvování dvou semestrů vybraného sportu, popřípadě letního či zimního výcvikovém kurzu, je odměněno jednou rezervní kreditní poukázkou. Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) změnu jako přínosnou nevidí, ostatní fakulty změny ohledně tělesné výchovy neplánují.

Tělesná výchova na Fakultě národohospodářské (FNH) už nepatří do povinného základu. Absolvování dvou semestrů vybraného sportu, popřípadě letního či zimního výcvikovém kurzu, je odměněno jednou rezervní kreditní poukázkou. Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) změnu jako přínosnou nevidí, ostatní fakulty změny ohledně tělesné výchovy neplánují.

V polovině října oznámila FNH na svém webu sdělením děkana „balíček změn“ usnadňující studium, mezi které patří i zrušení povinné tělesné výchovy pro posluchače fakulty. Ve zprávě se píše: „Tímto rozhodnutím nechceme dát studentům pokyn ignorovat tento předmět nebo dokonce nesportovat či necvičit.“ Kromě toho prohlášení odmítá, že by reagovalo na žádosti těch, kteří nesportují. Naopak ti sportovně založení prý upozorňovali na „často formální charakter výuky tělocviku a problematické časy tělovýchovných kurzů“.

Možnému sníženému zájmu o tělocvik fakulta čelí odměnou od proděkana pro pedagogiku – jednoho rezervního kreditu navíc za absolvování dvou kurzů zakončených zápočtem V následném mailu byla tato novinka upřesněna o informaci, že kreditní poukázka za dobrovolné sportování bude přidělena pouze nově nastoupivším studentům.

Jako hlavní důvody této změny uvedl proděkan pro pedagogiku Národohospodářské fakulty Dan Šťastný skutečnosti, že „povinné sportování na vysokých školách je pozůstalostí po vojenských katedrách za komunismu – čemuž prý odpovídají i postupy některých asistentů CTVS“. S podobným nařčením nesouhlasí CTVS, Šťastný ale vidí i další důvody, zejména neexistenci této povinnosti na mnohých zahraničních, ale i našich školách. „Zrušení této povinnosti uvolní kapacity CTVS pro ty, kteří sportovat chtějí, a pomůže těm, kteří chtějí sportovat jiným způsobem – v jiných časech, na jiném místě či s jinými lidmi – nebo vůbec,“ vysvětluje Šťastný. Rozhodně prý za rozhodnutím FNH nelze hledat jakoukoliv nevraživost vůči CTVS, či sportu vůbec.

CTVS se to nelíbí

FNH takto jedná z vlastního přesvědčení a vlastní iniciativy. CTVS, tedy dosavadní poskytovatel sportu pro posluchače FNH, bylo o tomto kroku pouze vyrozuměno. „Z tohoto oznámení příliš radosti nemáme,“ lituje ředitel CTVS Miloš Pádivý. Dále pak vypočítává dopady, které to může mít: „Někteří studenti to velmi uvítají, protože TV a sport nejsou jejich šálkem čaje.“ Časem prý ale určitě zjistí, že trochu pohybu pro „údržbu“ své tělesné a duševní pohody potřebovat budou, že na to nebudou mít tolik času jako při studiu a že to stojí peníze. „Jedno mínus to pro studenty bude mít v tom, že naše pracoviště musí dát při zápisu přednost těm, kteří chtějí získat zápočet. Těm, kteří chtějí pouze fakultativní formou docházet na svůj oblíbený sport, se tak výběr zúží,“ objasňuje Pádivý.

Ostatní fakulty žádné změny ohledně tělesné výchovy neplánují. Pro Fakultu mezinárodních vztahů to vyplývá i z akreditačních spisů jednotlivých oborů od ministerstva školství. Děkan Podnikohospodářské fakulty prof. Jaromír Veber spíše než otázku, zda TV ano, či ne, uvažuje nad formou sportu na vysoké škole, jsou-li atraktivita sportů a nabízené časy optimální. Dotace školy a asistence odborného lektora jsou dle Vebera pro studenty dostatečným lákadlem.

Mohlo by tě zajímat: