Nejen u nás si čtou Macha

16. 9. 2004 | | Zprávy ze školy

Ekonomické fakulty jiných vysokých škol používají při výuce některých předmětů učebnice a skripta našich pedagogů. Makroekonomie II prof. Miloše Macha je asi nejpoužívanější skriptum pro pokročilý kurz makroekonomie v ČR. Jako základní literatura slouží mimo jiné na Technické univerzitě (TU) v Liberci, v Ústí nad Labem a na Masarykově univerzitě v Brně. Sám profesor Mach učí makroekonomii na Západočeské univerzitě.

Ekonomické fakulty jiných vysokých škol používají při výuce některých předmětů učebnice a skripta našich pedagogů.

Makroekonomie II prof. Miloše Macha je asi nejpoužívanější skriptum pro pokročilý kurz makroekonomie v ČR. Jako základní literatura slouží mimo jiné na Technické univerzitě (TU) v Liberci, v Ústí nad Labem a na Masarykově univerzitě v Brně. Sám profesor Mach učí makroekonomii na Západočeské univerzitě.

Právě tam a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí mají téměř identické okruhy otázek pro makroekonomickou část státní zkoušky z ekonomie jako VŠE. V Liberci jen nejsou tak podrobně rozepsané.

Podle studenta pátého ročníku Hospodářské fakulty TU Jana Bitmana není problém skripta vydávaná především pro studenty VŠE pořídit. Jsou k dispozici v univerzitní knihovně a spolu s ostatními ekonomickými učebnicemi se dají v knihkupectví přímo koupit, případně objednat. Honza nedá dopustit na kvalitní Mikroekonomii doc. Macákové, a ani Mach prý není špatný, protože přes akcentování keynesiánských přístupů obsahuje v rozumné míře poznatky z ostatních směrů. „Jen ty jeho postuláty a subtilnější definice nesnáším. Věta přes čtyři řádky a vůbec to nedává smysl,“ dodává Bitman. Nauku o podniku se v Liberci učí podle nám známé Synkovy Podnikové ekonomiky.

Učebnice a skripta katedry matematiky VŠE studují naši kolegové v Ústí i na Masarykově univerzitě. Fakulta sociálně-ekonomická v Ústí nad Labem by se neobešla bez již zmíněné mikroekonomie, Sojkových Dějin ekonomických teorií, Trunečkova Managementu v informační společnosti, Cihelkové Světové ekonomiky, Grünwaldovy Finanční analýzy a Základů ekonometrické anylýzy prof. Huška. Účetnictví berou podle Kovanicové, Statistiku podle Kahounové. V Brně mají učebnici statistiky vlastní.

Podle studenta Zemědělské univerzity v Praze Ladislava Svobody si její Provozně ekonomická fakulta vystačí s vlastními skripty, publikace VŠE bývají uváděny pouze mezi doporučenou literaturou.

Mohlo by tě zajímat: