Nepravdy a mýty o třídění odpadu

10. 9. 2010 | | Nezařazené

Ke správnému třídění odpadu může lidem pomoci internet, systém
značek na obalech výrobků nebo samolepky umístěné na barevných nádobách
pro třídění.

Mezi veřejností kolují často mýty a nepravdy, které ztěžují
dopravním a zpracovatelským společnostem svoz a nakládání s odpady. Vedou
také k dalším dodatečným nákladům a ekologickým ztrátám, jež mohou
činit recyklaci příliš nákladnou a neefektivní.

Třídění ale není složité, pokud se řídíte podle značek na obalech
výrobků a samolepek na samotných kontejnerech. Pomoci může i internet.

Papír

Zpracovatelé jsou dobře vybaveni a mají zařízení, která si s okénky
na obálkách nebo svorkami poradí. Oddělí je od papíru a umožní tak
jejich další využití. Skartovaný papír je stejně hodnotný jako každý
jiný a do kontejneru na papír patří také.

Do sběrných nádob však nepatří mastný, mokrý nebo biologicky
znečištěný papír. Škodu nadělá i voskovaný nebo uhlovaný papír.

Plasty

Lidé v případě plastů často odstraňují z PET lahví víčka a
etikety, vymývají kelímky a obaly od potravin i kosmetiky nebo do žlutých
nádob odkládají výrobky z PVC. Z PET lahví přitom není třeba víčka
ani etikety odstraňovat, při procesu recyklace je v závodě na zpracování
odpadu odstraní sami. Lahve je však nutné sešlápnout, snižuje se tak objem
přepravovaného nákladu a tím i náklady na přepravu a skladování.

Kelímky a obaly od kosmetiky se nemusí vyplachovat. Stačí jogurt
důkladně dojíst nebo zbytky šamponu vylít. Výjimkou jsou mastné obaly, ty
je třeba vymýt vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Výrobky z PVC do kontejneru nepatří. Obsahují jedovaté látky, které
se při zahřátí, k němuž při zpracování dochází, uvolňují a
poškozují tak lidské zdraví.

Nápojové kartony

U nápojových kartonů také není nutné zbavovat se umělohmotných
částí, stačí karton stlačit a odložit do příslušné nádoby. Najdou se
i tací, kteří tvrdí, že tyto nádoby jsou špatně vyrobeny, protože se
do nich obal nevejde. Opak je pravdou. Kontejnery jsou navrženy tak, aby do
nich bylo možno vhodit jen stlačený obal.

Sklo

Do nádob na sklo nepatří keramika a porcelán, zrcadla, drátěné sklo,
skleněné obaly od chemikálií nebo kovová víčka od skleněných obalů.
Zajímavostí je, že i bezbarvé tabulové sklo patří do zelené části
nádoby pro barevné sklo.

Mohlo by tě zajímat: