NF rozdala osmnáct podmínek

18. 12. 2007 | | Nezařazené

Disciplinární komise Národohospodářské fakulty (DK NF) vynesla rozhodnutí o 45 studentech, kteří měli opisovat. Výsledkem dlouhého jednání je osmnáct podmínečných vyloučení, dvacet tři napomenutí a čtyři případy byly z různých důvodů odročeny.

Disciplinární komise Národohospodářské fakulty (DK NF) vynesla rozhodnutí o 45 studentech, kteří měli opisovat. Výsledkem dlouhého jednání je osmnáct podmínečných vyloučení, dvacet tři napomenutí a čtyři případy byly z různých důvodů odročeny.

Počet projednávaných případů od minulého jednání DK v červnu se výrazně zvýšil, na tomto nárůstu se podílela zejména Antiplagiátorská komisi (APK), o  níž informoval Studentský list v říjnovém čísle. Konkrétním výsledkem práce APK je značné množství podezřelých seminárních prací z předmětu Ekonomie trhů práce (3EN305), který byl ke kontrole vylosován. Případy předal předseda APK Petr Bartoň k posouzení Disciplinární komisi fakulty a ke zkonfrontování s provinivšími se studenty. Bartoňův komentář k průběhu ověřování se nepodařilo do konce uzávěrky tohoto čísla SL získat.

Komise na svém jednání dne 13. listopadu vyřídila celkem 45 případů. „Byly to dvě diplomové práce, 41 seminárních prací od pana Bartoně, jeden případ opisování při testu a jeden odročený z minulého jednání,“ vypočítal kauzy předseda komise docent Martin Kovář z katedry hospodářských dějin.

Některé případy se odročily

„Musím říct, že komise byla mírná, a pouze čtyři hlasování byla těsná,“ myslí si docent Kovář a dodává: „Za seminární práci by se podle mého vylučovat nemělo. Pokud tedy není úplně celá opsaná.“ Taková ale mezi nově projednávanými případy nebyla. Skóre seminárních prací je 18 podmínek a 21 napomenutí. Nejmírnější trest – tedy napomenutí – také dostala jedna z diplomantek, druhá se vůbec nedostavila a její případ komise odročila.

Stejné rozhodnutí učinila i v případě pisatele seminární práce, který na jednání také chyběl. Zbývající případ seminární práce byl odročen, na jednání bude pozván předseda APK Bartoň. „Student se odvolával na osobní jednání s ním,“ stojí v zápise z jednání DK. Studentku, která byla přistižena při opisování z taháku při kurzu MAE405, komise po jejím přiznání napomenula. „Dle mého názoru by tyto záležitosti měl řešit kantor na místě,“ uzavírá Kovář.

Seminárka odevzdaná pod cizím jménem

Disciplinární komise ale neprojednávala jen nové případy, ale vrátila se k poněkud kuriózní události, kterou řešila na svém posledním červnovém jednání. Studentka Ina Hvozdz byla obviněna z odevzdání opsané seminárky, kterou poslala dokonce podepsanou jiným jménem. Právě kvůli tomu ale DK rozhodnutí odročila, protože se studentka hájila, že se jedná o nedorozumění – zápis z června tohoto roku zní: „Vyučující předmětu, doc. Ing. Hadrabová, CSc., s ní (s Inou Hvozdz – pozn. red.) údajně na rozdíl od jiných studentů řádně nekomunikovala; studentka Hvozdz se na příkladě práce, o níž komise jednala, podle svých slov pouze dotazovala, zda její vlastní práce může takto po formální stránce vypadat, a proto byla překvapena, že byla předvolána k Disciplinární komisi pro opsání své práce.“ Docentka Hadrabová na jednání přítomna nebyla, předtím jednala osobně s předsedou Kovářem a dalším členem DK Ing. Petrem Tóthem, kde tvrdila, že se nemůže jednat o omyl.

Práce, do které nahlédl i SL, byla psána v ruském jazyce a uváděla na titulní straně vydání v Moskvě v roce 2001 a jméno autora. „Komise případ znovu odročila, ale projedná jej ještě do konce kalendářního roku, stejně jako další dvě výše uvedené kauzy,“ uzavírá docent Martin Kovář.

Opisovali i překládali

„Cílem nebylo trestat studenty, šlo o to, aby neodevzdávali opsané práce. Stejně tak to mělo motivovat učitele, aby nebyli benevolentní ke studentům,“ myslí si o vzniku APK její členka Eliška Vejchodská z katedry životního prostředí. „Před zřízením APK byly v jednom mém kurzu všechny práce až na jednu opsané. Tehdy jsem jim je vrátila k přepracování,“ říká Vejchodská. Nešlo prý jen o stažené práce z internetu, někdy studenti práci opsali z knihy nebo přeložili z cizího jazyka, třeba ze slovenštiny, nebo i do slovenštiny.

Mohlo by tě zajímat: