Novým děkanem na financích je Ladislav Mejzlík

21. 2. 2014 | | Zprávy ze školy

Tento týden proběhla volba nového děkana Fakulty financí a účetnictví
(FFÚ), stal se jím docent Mejzlík, vedoucí katedry účetnictví a
auditingu.

Nový děkan FFÚ kandidoval s mottem „Budoucnost tvoříme našimi
rozhodnutími v přítomnosti“, které chce podle svého programu naplňovat
například podporou vědy přímo na katedrách, zatímco fakulta se zaměří
na větší mezinárodní a interdisciplinární projekty. Chystá se také
zvýšit podíl předmětů v cizím jazyce a zavést program, vyučovaný
v angličtině. Ten má být stejně jako na dalších fakultách doplňkovým
zdrojem příjmů.

Docent Mejzlík plánuje také zlepšení propagace fakulty, zřízení
stránky na Facebooku a přeložení webu fakulty do angličtiny. Podporuje
také nahrazení klasdických přijímacích zkoušek SCIO testy.

Ve funkci vystřídá dosavadního děkana Petra Dvořáka, který fakultu
řídil osm let. Rozhovor s bývalým děkanem o jeho roli ve volbě rektora a
plánech do budoucna najdete v příštím iListu, který vychází
v pondělí 5. března.

Zdroj fotografie: www.vse.cz

Čtěte také:

Mohlo by tě zajímat: