Objednávací papírky v knihovně patří minulosti

6. 11. 2003 | | Zprávy ze školy

Nový výpůjční systém začaly od tohoto semestru využívat všechny knihovny CIKS. Zastaralý Tinlib nahradil moderní program Aleph500, mezi jehož hlavní klady patří internetové objednávání. Zdlouhavé vypisování papírků je tak již minulostí. „Tinlib splnil svou roli. Jeho vývoj byl ale v roce 2000 ukončen, a proto nebyl perspektivní z hlediska dalšího rozvoje služeb knihovny pro všechny kategorie uživatelů,“ uvedl ing. Vilém Sklenák z CIKS.

Nový výpůjční systém začaly od tohoto semestru využívat všechny knihovny CIKS. Zastaralý Tinlib nahradil moderní program Aleph500, mezi jehož hlavní klady patří internetové objednávání. Zdlouhavé vypisování papírků je tak již minulostí.

„Tinlib splnil svou roli. Jeho vývoj byl ale v roce 2000 ukončen, a proto nebyl perspektivní z hlediska dalšího rozvoje služeb knihovny pro všechny kategorie uživatelů. Naším cílem se tedy stal výběr a nákup nového knihovního systému,“ uvedl ing. Vilém Sklenák z Centra knihovnických a informačních služeb (CIKS).

První výběrové řízení na „systém nové generace“ se odehrálo již v roce 2001. VŠE tehdy dostala na tento účel vyčleněný grant ministerstva školství. Tehdy se ale z uchazečů o zakázku nepodařilo vybrat vhodného dodavatele, výběrové řízení skončilo neúspěšně a dotace musela být ministerstvu na konci roku vrácena. Další výběrové řízení se konalo o rok později. „Ukázalo se, že jediným rozumným řešením bylo vytvořit konsorcium a usilovat o společný nákup zahraničního systému,“ vysvětlil ing. Sklenák. Škola proto uzavřela smlouvu s Filosofickou fakultou v Brně a později do konsorcia vstoupilo ještě VUT Brno. Společnými požadavky těchto univerzit bylo mimo jiné zakoupit systém, který je již v praxi ověřený ve velkých knihovnách a je kompatibilní se systémem používaným v české Národní knihovně a jeho distributor má české zastoupení.

„Těmto kritériím nakonec vyhovoval pouze Aleph500, který patří mezi přední světové systémy a je produktem izraelské firmy ExLibris. Společným nákupem se podařilo snížit původní cenu přibližně o třetinu,“ řekl ing. Sklenák. Cenové náklady na nákup systému Aleph tak podle zprávy CIKS činily necelých 105 tisíc dolarů a byly hrazeny z opětovně přiděleného grantu MŠMT.

Po podpisu smluv na konci prázdnin byla v průběhu října loňského roku provedena základní instalace systému. Tím byl odstartován proces přechodu provozu knihovny do prostředí systému Aleph500. Se spuštěním ostrého provozu muselo ale CIKS počkat až do dalších prázdnin, protože přechod z Tinlibu vyžadoval úplnou odstávku knihoven. „Ze starého systému jsme museli převést všechna data o knihách, uživatelích a výpůjčkách, což bylo technicky velice náročné. Pokud by se cokoliv pokazilo, museli bychom se spuštěním Alephu počkat zase až do příštích prázdnin,“ uvedl ing. Sklenák.

Zásadní problémy se ale nevyskytly a Aleph tak mohl koncem srpna definitivně nahradit program Tinlib. „Jedinou možností, jak si dnes objednat knihu k vypůjčení, je udělat to přes www rozhraní systému Aleph. Z výpůjční haly knihovny zmizely krabičky s bílými lístky pro objednávání knih. Ale to je jen začátek, protože Aleph toho umí mnohem více, například meziknihovní výpůjční služby, vyhledávání v externích informačních zdrojích nebo elektronické dodávání dokumentů. Tyto funkce budeme zavádět postupně,“ objasnil záměry CIKS ing. Sklenák. Další výhodou oproti minulosti je možnost objednávat knihy nejen z hlavní knihovny na Žižkově, ale také z její pobočky na Jižním Městě a v případě zaregistrování se i z knihovny v Jindřichově Hradci. Knihu si pak ale čtenář musí vyzvednout v místě jejího uskladnění. Objednávku z Jižního Města mu tedy za přepážku žižkovské knihovny nikdo nepřiveze.

Mohlo by tě zajímat: