Odborné předměty z jiných škol uzná VŠE bez problémů

22. 12. 2009 | | Nezařazené

Pokud studujete na více školách, můžete tuto skutečnost v mnohém
zužitkovat. VŠE vám například uzná předměty, které jste absolvovali
jinde. Musí ale odpovídat oboru, jemuž se na ekonomce věnujete.

Většina pravidel platí pro celou VŠE, v některých požadavcích se
však jednotlivé fakulty liší. V čem přesně, sdělili Studentskému listu
proděkani pro studijní a pedagogickou činnost fakult (dále
„proděkani“).

Pokud má student zájem o uznání předmětu, musí poslat děkanovi své
fakulty písemnou žádost. Ta obsahuje stanovisko příslušného garanta,
skupinu předmětů, v rámci které chce kurz uznat, podrobný obsah
předmětu a informace o základní literatuře. Nesmí také chybět
potvrzení druhé školy o termínu zkoušky a dosaženém výsledku. Podle
Jiřího Zemana, proděkana Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) by se měli
zájemci přijít prvně poradit, zda lze předmět z dané univerzity vůbec
akceptovat. Ne všechny školy totiž nabízejí předměty, které odpovídají
oborům na VŠE.

Množství kreditů, které si lze nechat uznat, se na jednotlivých
fakultách liší. Na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) je to v rámci
bakalářského programu nejvýše 36 ECTS kreditů. V rámci magisterského
studia činí maximum 24 ECTS kreditů. „Na naší fakultě počet
předmětů formálně omezen není,“ dodává Zeman z FMV. „Náš režim
je naprosto stejný jako na Fakultě mezinárodních vztahů,“ komentuje Hana
Mikovcová, bývalá proděkanka Fakulty podnikohospodář­ské (FPH).

Kredity ano, známku ne

Pokud druhá škola používá systém ECTS, počet získaných kreditů se
na většině fakult VŠE zachovává. „V ostatních případech lze vyjít
z hodinové dotace předmětu, do které patří přímá i nepřímá
výuka,“ doplňuje Zeman. Výjimku tvoří Národohospodářská fakulta (NF),
která předměty uznává bez kreditů. „Studentům odpadne povinnost jejich
fyzického absolvování, kredity si ale musí doplnit v oborově volitelných
skupinách,“ vysvětluje docent Daniel Šťastný, proděkan NF.

Pro celou VŠE rovněž platí, že se známka při uznání předmětu
nepřenáší, aby neovlivnila průměr studenta. „Školy mají hodnocení
nastavené různě,“ vysvětluje Zeman. abyste dostali jedničku na VŠE, je
třeba splnit požadavky alespoň na devadesát procent. Řada škol však pro
své hodnocení používá jinou bodovou škálu.

Nejmenší naději na uznání předmětu mají studenti Fakulty informatiky
a statistiky (FIS). „Předměty z cizích univerzit uznáváme zcela
výjimečně a vždy po posouzení katedry, která kurz garantuje,“ říká
Jan Pelikán, proděkan FIS. Zažádat o uznání mohou například ti, kteří
absolvovali kurzy na Matematicko-fyzikální fakultě UK nebo na Českém
vysokém učení technickém v Praze.

Na FMV se podle Zemana uznávají všechny předměty, které mají na VŠE
ekvivalent nebo obsahově patří do daného oboru. Podobné podmínky platí
i pro FPH nebo FFÚ. „Uznáváme pouze povinné předměty, a to předměty
z úspěšně zakončených studií či současně probíhajících studií na
jiné škole. Výjimkou jsou výjezdy do zahraničí, z nichž se uznává
vše,“ uvádí docent Šťastný z NF. Dodává, že fakulta zásadně
neuznává předměty z předchozích neúspěšných studií. „Samozřejmě,
že přihlížíme na to, o jaký se jedná předmět a z jaké je školy,“
potvrzuje Marie Míková, proděkanka FFÚ. Smůlu zde mají pouze ti studenti,
kteří chtějí uznat předmět, ze kterého dostali trojku nebo skládali
zkoušku před více než třemi lety.

Mohlo by tě zajímat: