Omlouvání: s neschopenkou či bez?

12. 5. 2003 | | Nezařazené

V souladu se Studijními a zkušebními řády VŠE v Praze pro studium v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech lze k žádostem o omluvy ze zdravotních důvodu přikládat následující doklady: 1. potvrzení nebo lékařská zpráva ošetřujícího lékaře; 2. doklad o pracovní neschopnosti (tiskopis) nebo náhradní hlášení lékaře.

Informace o způsobech omlouvání nepřítomnosti studentů na výuce a při plnění studijních povinností

Neúčast při plnění podmínek zápočtu, na zkoušce, bakalářské, nebo souborné zkoušce omlouvá student v souladu s platným Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských navazujících studijních programech (článek 17) a Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v magisterských studijních programech (článek 16) u vyučujícího nebo zkoušejícího, a to nejdéle do 7 dnů po termínu, jehož se nemohl zúčastnit. O omluvě rozhoduje vyučující nebo zkoušející na místě.

V souladu se Studijními a zkušebními řády VŠE v Praze pro studium v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech lze k žádostem o omluvy ze zdravotních důvodu přikládat následující doklady:

  1. Potvrzení nebo lékařská zpráva ošetřujícího lékaře

    Tyto doklady lze použít v případě, kdy student/ka žádá o omluvu jednorázové neúčasti při plnění konkrétní studijní povinnosti (neúčast na testu nebo zkoušce).

  2. Doklad o pracovní neschopnosti (tiskopis) nebo náhradní hlášení lékaře

    1. V případě, že student/ka žádá o omluvu více než jedné studijní povinnosti, tzn. několika termínů testů, zápočtů nebo zkoušek, dokládá žádost těmito doklady, které může vystavit pouze ošetřující lékař, kde je student/ka registrován/a.

    2. V případě, že student/ka žádá o omluvu celého semestru a studijní situace je řešena povolením přerušení studia.

V Praze dne 17. února 2003

doc. Ing. Petr Musílek, Ph.D., v.r.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

Mohlo by tě zajímat: