OZS: Výjezdy do Číny, Jižní Koreje a částečně Německa se ruší, v Itálii část studentů setrvává

12. 3. 2020 | | Zprávy ze školy HT_2

Současná situace ohledně COVID19 a přerušení výuky minimálně do 29.3.2020 ovlivňuje kromě prezenčně studujících i současné výměnné studenty – ať už ty studující na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) nebo ty, kteří studují na jedné z partnerských univerzit v zahraničí. Podle doporučení Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a rozhodnutí vedení VŠE tak došlo ke zrušení výjezdů ve třech zemích.

Podle Lindy Filáčkové, pracovnice Oddělení zahraničních styků (OZS), došlo k následujícím změnám:

,,Studenti, kteří jsou na výměnném pobytu v Itálii, jsou v pravidelném kontaktu s OZS a jejich návrat či setrvání na místě je řešeno individuálně. Většina škol nabízí online výuku, část studentů je již zpět v ČR v domácí karanténě, část zatím preferuje zůstat na místě,“ komentuje situaci v Itálii Filáčková.

11.3.2020 byli všichni studenti, kteří jsou v tuto chvíli na výjezdu, informováni, že jim v případě, kdy se kvůli stávající situaci rozhodnou výjezd přerušit a vrátit se do ČR, bude nabídnuta možnost dodatečného zápisu předmětů tak, aby mohli dokončit letní semestr na VŠE. Podle OZS několik studentů tuto možnost zvažuje, zároveň jsou se všemi studenty v kontaktu a monitorují vývoj situace ve všech zemích.

Kromě studentů na výjezdu jsou dotčeni i zahraniční výměnní studenti. ,,Výměnní studenti byli 10.3.2020 informováni o zrušení výuky minimálně do 29.3.2020 a OZS je s nimi i partnerskými univerzitami v kontaktu. V tuto chvíli jsou informace o dalším postupu řešeny na úrovni fakult i vedení VŠE, studenti i partnerské školy budou průběžně informováni,“ popisuje Filáčková.

Studenti, kteří se hlásili na výměnný pobyt na nadcházející semestry, obdrželi výsledky dne 11.3. Podle OZS by všichni studenti měli dostat možnost vyjet na vybrané univerzity, žádné výjezdy se rušit neplánují. ,,Vzhledem k tomu, že se jedná o mobility až v ZS2020 či LS2021, věříme, že do té doby bude již situace stabilizována,“ uvádí zaměstnankyně OZS.

OZS iList informovalo, že nemá žádnou informaci o tom, že by některý výměnný student z VŠE pobývající v zahraničí byl nakažený či v karanténě. To samé platí ohledně výměnných studentech ze zahraničí pobývajících v Praze.

Mohlo by tě zajímat: