Plánujete podle správného písmena?

13. 11. 2003 | | Nezařazené

Při vyhledávání informací o jednotlivých předmětech se studenti často setkávají s odkazy na studijní plány B, C, D a E. Závisí na nich druh zakončení daného předmětu, skupiny oborově povinných či volitelných předmětů a další záludnosti. Mnozí však nemají představu, co to „studijní plán“ je, natož do kterého písmene se zařadit.

Při vyhledávání informací o jednotlivých předmětech se studenti často setkávají s odkazy na studijní plány B, C, D a E. Závisí na nich druh zakončení daného předmětu, skupiny oborově povinných či volitelných předmětů a další záludnosti. Mnozí však nemají představu, co to „studijní plán“ je, natož do kterého písmene se zařadit.

Studijní plány vznikají v souvislosti s dílčími úpravami jednotlivých studijních oborů v důsledku přechodu VŠE z bakalářských a navazujících magisterských na pětileté magisterské studijní programy v roce 1998 a částečným návratem k původnímu systému v roce 2001. Definují rozsah a strukturu studia. To znamená, že podle nich student zjistí svou skupinu oborově volitelných či povinných předmětů, do kdy musí tyto předměty absolvovat atd. Do kterého studijního plánu studenti přísluší, se každý dozví na zápise, popřípadě v příručce „Studijní programy“ příslušné fakulty. Snadnou možností je i nahlédnout do historie studia v aplikaci http://pes.vse.cz/.

Například na FMV zahrnuje plán B studenty přijaté do bakalářského a navazujícího magisterského studia do ak. roku 2001/2002, plán C všechny studenty pětiletého magisterského studia a do studijního plánu D spadají studenti přijatí do bakalářského a do navazujícího magisterského studia od ak. roku 2001/2002. Na jednotlivých fakultách jsou však kritéria pro zařazení odlišná. Podle plánu E se zatím na žádné fakultě nevyučuje.

Mohlo by tě zajímat: