Počet přihlášek na VŠE poklesl

22. 5. 2002 | | Nezařazené titulní obrázek

Počet přihlášek podaných na Vysokou školu ekonomickou každoročně klesá. Oproti minulému roku byl zaznamenán pětiprocentní pokles. Pro školní rok 2002/2003 přišlo celkem 10 794 přihlášek. Dramaticky klesl počet přihlášek zejména na Fakultu financí a účetnictví.

Počet přihlášek podaných na Vysokou školu ekonomickou každoročně klesá. Oproti minulému roku byl zaznamenán pětiprocentní pokles. Pro školní rok 2002/2003 přišlo celkem 10 794 přihlášek. U fakult Podnikohospodářské, Národohospodářské a Informatiky a statistiky bylo přitom zaznamenáno větší množství přihlášek než v roce předešlém. Tradičně největší zájem je o Fakultu mezinárodních vztahů, kde se sešlo 2 478 uchazečů o studium na této fakultě. Jen o čtyřicet osm lidí méně se hlásí na Fakultu podnikohospodářskou. Dramaticky klesl počet přihlášek na Fakultu financí a účetnictví. Zatímco minulý rok to bylo 2 776 žadatelů, letos pouze 1 863. Došlo zde k propadu o téměř třicet tři procent. Na Fakultu informatiky a statistiky se tradičně hlásí okolo 1 400 studentů a zájem o Fakultu národohospodářskou vzrostl o dvanáct procent – na 1 319 přihlášek. Na Fakultě managementu, jež je umístěna v Jindřichově Hradci, touží studovat 952 lidí.

Počty přihlášek na VŠE v roce 2002

Graf znázorňuje počet přihlášek a počet přijatých uchazečů za období 1996-2002. Pro letošní rok jsou zatím k dispozici pouze data o počtu přihlášených studentů. Při hodnocení trendu je třeba vzít v úvahu, že rok 2000 byl výjimečný nízkým počtem maturantů. I přesto byl počet přihlášek podaných na VŠE podobně jako na jiných vysokých školách rámcově srovnatelný s předchozími léty.

Mohlo by tě zajímat: