Opisování a taháky musí studenti vysvětlovat před disciplinární ko­misí

5. 9. 2012 | | Nezařazené

Za opisování při testech a plagiátorství mohou studenti zaplatit až
podmínečným vyloučením ze studia. Nedostatečné projevení lítosti a
nevhodné chování před disciplinární komisí (DK) může situaci jen
zhoršit.

Opisování při testech a plagiátorství v seminárních a
kvalifikačních pracích se definuje jako přestupek, který disciplinární
komise trestá napomenutím, podmínečným vyloučením nebo úplným
vyloučením ze studia.

Ze zápisů ze zasedání DK vyplývá, že nejčastěji komise řeší
opisování a používání taháků. Často jedná také o plagiátorství.
„Vyšší četnost prvního typu přestupku přirozeně vyplývá z toho, že
studenti píší více testů než kvalifikačních prací,“ vysvětluje Pavol
Minárik, člen DK Národohospodářské fakulty.

Etika je základ

Výši trestu určuje komise podle míry závažnosti přestupku a
konkrétních okolností. Opisování se trestá obvykle napomenutím, zatímco
za plagiátorství jsou studenti většinou podmínečně vyloučení ze studia.
„Studenti jsou mnohokrát upozorňováni na neetičnost tohoto postupu a jeho
odhalování je relativně náročnější,“ uvádí Minárik.

Úplné vyloučení ze studia je ojedinělé. Podle disciplinárního řádu
může být student vykázán ze školy pouze za úmyslné spáchání
přestupku. Ten ale není lehké prokázat. „Za dobu svého působení jsem se
s úplným vyloučením ze studia nesetkal,“ tvrdí člen DK na Fakultě
podnikohospodářské Jan Gemrich. Na vyloučení dojde výjimečně také
proto, že někteří studenti, kterým hrozí tento trest, zanechají studia
ještě před zasedáním komise.

Jednat slušně se vyplatí

Přístup studenta ke komisi je důležitý a může pomoci i k udělení
mírnějšího druhu sankce. „Komise přihlíží i k chování studenta
při projednávání přestupku, zejména zda projevuje lítost nad svým
jednáním. Studenti si bohužel mnohokrát neetickou povahu svého jednání
neuvědomují, a někdy se chovají až arogantně,“ říká Minárik.

Podobně komentuje jednání studentů i Gemrich. „V případě, že se
jedná o opisování u testu a student projeví lítost, umím si představit,
že bude komise uvažovat pouze o napomenutí. Pokud lítost neprojeví nebo se
bez omluvy nedostaví, komise může uvažovat o podmínečném nebo úplném
vyloučení ze studia.“

Rozhodnutí o uložení sankcí se objeví v dokumentaci studenta vedené
příslušnou fakultou. Záznam za podvodné jednání tak může ovlivnit
pohled učitelů na studenta.

Mohlo by tě zajímat: