Povinnost zveřejnit informace

15. 1. 2001 | | Zprávy ze školy

Podle zákona o ochraně osobních údajů má správce informací, tedy Vysoká škola ekonomická, která zpracovává databázi údajů o studentech, povinnost poskytnout studentovi informaci o tom, které údaje o něm zpracovává.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má správce informací, tedy Vysoká škola ekonomická, která zpracovává databázi údajů o studentech, povinnost poskytnout studentovi informaci o tom, které údaje o něm zpracovává.

Podle slov JUDr. Nejedlého z Úřadu pro ochranu osobních údajů má student jedenkrát ročně právo na bezplatnou informaci o údajích, které o něm škola zpracovává. „Pokud bude chtít student zjistit vícekrát než jednou za rok, jaké údaje jsou o něm vedeny ve školní databázi, může po něm škola požadovat úhradu, která však musí být přiměřená a nesmí převyšovat náklady nezbytné na poskytnutí informace,“ dodal Nejedlý. Anna Fryčová z pedagogického oddělení k tomu uvedla, že škola na žádosti od studentů připravena je a bude je akceptovat. Podle informací jiného zdroje z pedagogického oddělení, který si nepřeje být jmenován, se neočekává zájem o poskytování těchto informací. „Pokud někdo bude mít zájem na podání žádosti, může ji podat na pedagogické oddělení VŠE.” sdělila Fryčová. Škola má povinnost do 30 dnů na žádost odpovědět.

Mohlo by tě zajímat: