Před děkanem jsem se nesvlékala, brání se studentka

26. 2. 2013 | | Názory

Komentář studentky Hany Marie Srčkové k dění na Národohospodářské
fakultě. Podrobnosti o dění na NF se dočtete v tomto
článku
a o následujících protestech ZDE

Vážení čtenáři, dovolte mi reagovat na některé informace poskytované
Studentskému listu děkanem NF, docentem Ševčíkem, které poškozují
mou osobu.

Miroslav Ševčík říká: „Nedokážu si představit, že přijdete bez
ohlášení k nadřízenému, kde probíhá oficiální jednání. Přítomní
muži jsou v oblecích a vy se vysvléknete do košilky,“

Panu děkanovi jsme přišly pouze osobně předat dokument, jak on sám a
další zástupci vedení NF žádali ve svém PROHLÁŠENÍ.
Očekávaly jsme, že převzetí zabere cca minutu času a jeden podpis.
Naprosto absurdní obvinění z obnažování v kabinetu, navíc za
přítomnosti pěti dalších osob, mi přijde velmi laciné a ponižující. Je
těžké ubránit se dojmu, že se jedná o pomstu, protože jsme se rozhodly
nemlčet o neetickém formátu a stylu jednání vedení NF na schůzce
22. ledna-

Celá scéna při předávání dokumentu mi byla neskutečně trapná,
z toho důvodu jsem ji veřejně příliš nekomentovala. Po prohlášení pana
děkana ale nevidím jinou možnost jak se bránit než zveřejněním
oficiálního zápisu
z předávání dokumentu
, na jehož pořízení doc. Ševčík trval. Zda
je popsaná hodinu a půl trvající procedura standardním administrativním
procesem „předání dokumentu“, nechť čtenář posoudí sám.

Jako důkaz nemorálního chování doc. Ševčíka snad čtenáři přijmou
fakt, že ve článku pro SL prokazatelně lhal. „Na místě byla podle něj
přítomná i osoba, která nepochází z VŠE a která toto chování
označila za něco neuvěřitelného“

Při předávání byla skutečně přítomna i další osoba. Všimla jsem
si jí ale i ve středu při protestu před Vědeckou radou NF, kdy se tento
pán velmi živě zapojoval do debaty na chodbě. Přišlo mi to poněkud
divné, když se údajně podle slov pana děkana jedná o člověka mimo VŠE.
Tím dotyčným je Ing. Milan Johanis, který pracuje jako odborný asistent na
katedře hospodářské a sociální politiky NF (jejíž vedoucím je právě
doc. Ševčík).

Dále je v článku v souvislosti s křikem Dr. Zajíčka na studentky
uvedeno: „Miroslav Zajíček toto nařčení ovšem důrazně odmítá. Že
nezvýšil hlas, podle něj mohou potvrdit další účastníci diskuze.“

Jeden z účastníků schůzky doc. Chytil však nevhodnou reakci dr.
Zajíčka veřejně připustil na zasedání AS NF 30. ledna 2013. Křik Dr.
Zajíčka může dosvědčit i několik dalších lidí, kteří se v době
schůzky nacházeli na chodbě před děkanovým kabinetem.

Informace sdělené doc. Ševčíkem a užším vedením NF Studentskému
listu považuji za záměrně manipulativní, nepřesné či dokonce lživé a
za jejich účel snahu diskreditovat mě stejně jako další osoby, které se
odvážili vystoupit proti jednání doc. Ševčíka a jeho blízkých
spolupracovníků.

Upřímně je mi líto, že tento dopis může být vnímán i tak, že
situaci na NF dále eskaluji. Nicméně doc. Ševčík prokazatelně lže a
očerňuje své oponenty a mně nezbývá než se proti jeho chování
ohradit.

Mohlo by tě zajímat: