Přípravou získáte jistotu

28. 7. 2008 | | Nezařazené

Kromě několika výjimek byly prezentace spojené s nástupem ECTS systému pro většinu z nás, studentů, velikou překážkou. Málokdo měl to štěstí, že mu některý z pedagogů vysvětlil, jak se správně prezentace připravují a předvádějí.

Kromě několika výjimek byly prezentace spojené s nástupem ECTS systému pro většinu z nás, studentů, velikou překážkou. Málokdo měl to štěstí, že mu některý z pedagogů vysvětlil, jak se správně prezentace připravují a předvádějí.

Všem je jistě jasné, že bavit se tu o tom, zda pedagogové zvládají přednášky ve smyslu kvalitních prezentací, je zcela zbytečné. Nicméně je třeba poznamenat, že světlé výjimky se najdou. Měl jsem osobně štěstí na oba typy pedagogů a v tomto třídílném článku se pokusím své znalosti předat. Snad jich někdo dokáže využít nejen na našem ústavu.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že nucené školní trénování prezentací již od střední školy má velmi pozitivní dopad na způsob chování u pohovoru nebo v assessment centru. Pakliže chcete pomýšlet na práci u renomovaných firem, musíte umět vystupovat. Někteří kolegové studenti se mohou smát, že to „hrotíte“, ale vězte že oni do velké firmy pak půjdou jedině za Vámi, jestli vůbec.

Úspěšnost prezentace jako takové jednoznačně navazuje na míru a náročnost přípravy. Připravit se znamená získat větší jistotu a předcházet situacím, které mohou nastat, ale málokdo si je uvědomí před tím, než nastanou. Pak zcela zbytečně dochází ke zmatkování a prezentující je naprosto rozhozen. Příprava je nutnou, nikoliv postačující podmínkou úspěchu a je třeba se jí věnovat hned v několika směrech.

Toliko omílaná formální struktura prezentace není tím nejdůležitějším, ale vězte, že je to důležitá část přípravy (zejména z psychologického hlediska). Proto se skutečně snažte dodržet strukturu prezentace (úvod a přestavení prezentujícího a tématu, osnova, konkrétní obsah prezentace, závěr, diskuze, rozloučení). Prezentaci musíte dělat s jasným cílem – ten si úplně na začátku musíte uvědomit včetně toho, komu budete prezentovat. Je jasné, že prezentace se bude jinak provádět i připravovat v případě rozdílných adresátů. Cíl musí být splněn a posluchači musí v jakémkoli bodě prezentace cítit směřování k cíli a vědět, v jaké části prezentace se nachází.

Vaření z vody není to pravé

Ještě než se pustíte do samotné přípravy vyhledávání podkladů a zpracovávání tématu, zjistěte si, jaké budou k dispozici technické pomůcky (projektor, laserové ukazovátko, business tabule) a hlavně musíte vědět, kolik máte času. Ačkoli si na to spousta kantorů „nehraje“, v životě se vždy vyplatí dodržet čas. Je velmi pravděpodobné, že po uplynutí vám vyhrazeného času budete v případě firemní porady či kongresu utnuti bez ohledu na stav dokončení prezentace. Je nezbytné, abyste čas měli rozmyšlený a otestovaný.

Sebelépe připravená prezentace má kromě ostatních jedno kritické úskalí. Prezentující musí být na danou oblast odborník, musí mít co možná nejlepší znalosti a chápat souvislosti. Sami určitě uznáte, že nejistota plynoucí z neznalosti a takzvané „vaření z vody“ výrazně snižuje informační hodnotu i kvalitu projevu.

Prezentace jako samotná (tedy její forma v PowerPointu) má svá obsahová pravidla. Nejhorším přestupkem v tomto ohledu je vypisování románů na jednotlivé slidy. Na každém snímku by měly být bodové několikaslovné seznamy, které slouží pouze jako pomůcka pro přednes prezentujícího. Snažte se pokud možno co nejvíce informací připravit grafickou formou, tedy pomocí grafů a obrázků. Podle statistik 55 procent informací z prezentací si lidé pamatují právě tímto způsobem, 38 procent z mluveného slova a jen sedm procent z textových informací – tedy když jsou čitelné. Dejte si záležet na výběru šablony, neuškodí ani investovat peníze do nákupu profesionální grafiky nebo čas do hledání na internetu. Velmi důležité je také nepoužívat kliparty nebo animace v jiném než střídmém množství. Obojí je totiž považováno za neprofesionální či neoriginální.

Příště se můžete těšit na článek o nácviku připravené prezentace.

Mohlo by tě zajímat: