Rekonstrukce kolejí s sebou přinese vyšší ceny

1. 4. 2009 | | Nezařazené

Akademický senát na svém březnovém zasedání schválil návrh rozpočtu
VŠE na rok 2009 a růst kolejného. Zvýšil se také příspěvek na
vzdělávací činnost, a to téměř o padesát milionů korun.

Návrh rozpočtu se dělí na tři základní části – neinvestiční
náklady a výnosy, rozpočet fondů a investic. Celkový rozpočet je
vyrovnaný a obnáší 964 milionů korun (bez rozpočtu Správy účelových
zařízení). Neinvestiční část vychází především z dotací
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které poskytuje
dotace vysokým školám na základě několika ukazatelů, přičemž
základní příspěvek na vzdělávací činnost tvoří zhruba osmdesát
procent celkového objemu přidělených prostředků. Oproti loňskému roku
byl navýšen o téměř padesát milionů korun, což znamená nárůst
podpory pro fakulty v průměru o čtrnáct procent. Pokud by se však toto
zvýšení posuzovalo v rámci všech veřejných vysokých škol, jednalo by
se pouze o necelá čtyři procenta. V návrhu rozpočtu se počítá se
zavedením obměněného systému rozdělování základního příspěvku,
který kombinuje dva základní systémy, a to výkonový a náhradový
v poměru 75 procent ku 25.

Peníze za Krystal
Z důvodu dosud neukončené prověrky nákladové náročnosti celoškolských
pracovišť, mezi něž patří nakladatelství Oeconomica, Centrum
informačních a knihovnických služeb a Výpočetní centrum, bylo
upřednostněno posílení rozpočtu fakult. Tyto prostředky by měly přispět
ke zvýšení mzdových tarifů akademických pracovníků. Návrh rozpočtu
bere v úvahu také nestabilní ekonomickou situaci a možnost krácení
rozpočtu ze strany MŠMT. Proto budou vytvořeny rezervy ve finančním plánu
jednotlivých fakult ve výši tři a půl procenta plánovaných
neinvestičních výdajů. Dále navazuje rozpočet investic, který respektuje
mimo jiné nedokončené investiční akce z roku 2008, jejichž největší
položky tvoří dostavba výukových prostor a informačního centra na
Fakultě managementu a sportovního areálu Nad Třebešínem. Ke stavbám nad
deset milionů přibývá i rekonstrukce koleje Jarov I.E, obměna
elektroinstalace na koleji Vltava a nástavba nad posluchárnou C. Ke stavbám
pod deset milionů patří například oprava kolejí Jarov III., výměna
výtahů na Jižním Městě, rekonstrukce Staré budovy, oprava osvětlení a
podlah Vencovského auly. Další investiční sekcí jsou stroje a zařízení,
do které spadají například vklady do zařízení výpočetních center nebo
opravy vzduchotechniky v tělocvičně. Celkově je k dispozici zhruba
380 milionů korun, 250 milionů je čerpáno z fondu reprodukce a zbytek
z dotace státního rozpočtu. K navýšení zdrojů přispěl i prodej
podílu na objektu CDMS Krystal.

O čtyři koruny denně více
Na zasedání byl také schválen návrh na zvýšení kolejného, který byl
předložen ředitelem Správy účelových zařízení (SÚZ) Drahoslavem
Zerzáňem. Vysvětlil, že výše kolejného se odvíjí od výsledku
hospodaření SÚZ, které je závislé na cenách energií, služeb a také na
výsledku doplňkové činnosti, tedy ubytování v létě. V roce
2008 nemuselo být kolejné díky příznivým výsledkům upraveno, nicméně
v roce letošním tento poplatek vzroste o 5,8 procent, což je v průměru
o 4,19 korun za den. Příčinou jsou nejen rostoucích ceny energií, služeb
a mezd, ale i plánované neinvestiční opravy (úpravy interiérů na Blanici
a na Vltavě). Dále by se měl nakoupit doplňkový materiál, jako matrace
nebo povlečení. Návrh také počítá s opravou Jarova I. E a stanovuje
rovnou vyšší ceny. Schválený návrh počítá s celkovými výnosy
z kolejného ve výši 99 367 tisíc korun. V roce 2009 se poté už
nepředpokládají další úpravy cen.

Mohlo by tě zajímat: