Rektorka: Institucionální akreditace posílí dobré jméno VŠE

17. 10. 2018 | | Studentský život, Zprávy ze školy Hana Machková

Vysoká škola ekonomická (VŠE) slaví další úspěch. V září se jí podařilo získat institucionální akreditaci, díky níž může samostatně zakládat, měnit a rušit studijní programy. Akreditaci ekonomce udělil na příštích deset let Národní akreditační úřad (NAÚ), který má na starosti akreditace pro působnost vysokých škol v České republice.

Oficiální rozhodnutí o udělení akreditace obdržela škola 26. září. „Získání institucionální akreditace považuji za jeden z největších úspěchů v historii Vysoké školy ekonomické,“ uvádí rektorka Hana Machková. Institucionální akreditaci NAÚ získala kromě ekonomky v minulosti také například Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého nebo Univerzita Pardubice.

Na institucionální akreditaci se škola připravovala dlouho. Hodnocena byla na základě tří sebehodnotících zpráv, které se týkaly institucionálního prostředí a oblasti vzdělávání. „Žádali jsme pouze o dvě oblasti, a to o ekonomické obory a informatiku. Ostatní velké univerzity se často ucházejí o akreditace pro desítky velmi různorodých oborů. Jsem proto velmi pyšná na to, že ze sedmi dosud udělených institucionálních akreditací obdržela akreditaci v plném rozsahu své žádosti pouze Vysoká škola ekonomická,“ říká Machková.

Další posuzování probíhalo na základě Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a sebehodnotících zpráv, díky nimž škola dříve získala prestižní mezinárodní akreditace od asociace European Foundation for Management Development (EFMD).

Tím ale celý vyhodnocovací proces nekončil. Během června na ekonomku zavítaly tři hodnotící komise složené z odborníků jmenovaných NAÚ. V rámci hodnocení proběhla otevřená diskuze se zástupci vedení školy, učitelů, studentů i akademického senátu. „Diskuze s hodnotiteli byla velmi živá. Museli jsme obhajovat naší strategii, ale právě to je podle mého názoru velmi cenné,“ vysvětluje Machková a dodává, že dřívější způsob hodnocení studijních oborů takzvaně „od stolu“ pouze na základě předložených žádostí je většinou jinde ve světě velmi neobvyklý.

Škola bude moci uznávat maturitní vysvědčení zahraničních studentů

Díky získané institucionální akreditaci budou na škole akreditovány nově koncipované studijní programy. A nyní už své první návrhy projednává pět fakult VŠE. „Jednalo se o týmový projekt, který podporovaly všechny fakulty. Jak známo, společný cíl spojuje. Domnívám se, že institucionální akreditace hodně posílila prvky mezifakultní spolupráce,“ dodává.  Do modernizovaných studijních programů by škola chtěla začít přijímat nové studenty už od příštího akademického roku. Velkým přínosem je pro školu i možnost uznávání maturitních vysvědčení zahraničních studentů. Tím se celý proces přijímacího řízení pro cizince zjednoduší.

Od roku 2016 prochází škola také akreditačním procesem v rámci mezinárodní akreditace AACSB. Ta uděluje business školám po celém světě prestižní akreditaci „Business Acreditation“. Získání akreditace však předchází několikaletý proces, který VŠE zahájila na začátku roku 2015. Proces trvá minimálně pět let a škola musí splnit všechny přesně definované požadavky. Ekonomka tak začátkem září obdržela zprávu, že postupuje do třetí fáze akreditačního procesu. Většina žádostí bývá právě v této fázi zamítnuta.

Mezi držitele této akreditace patří například Harvard Business School, HEC School of Management v Paříži nebo London Business School. „Máme dva roky na to, abychom se zlepšili ve standardech, ve kterých zatím vidíme určité slabiny. Věřím, že ke zlepšení dojde a že se nám podaří mezinárodní akreditaci AACSB získat před ukončením mého druhého funkčního období,“ doufá rektorka Machková.

Mohlo by tě zajímat: