Schwarz ani tentokráte neuspěl, Hindls opět rektorem

13. 10. 2009 | | Nezařazené

Současný rektor profesor Hindls obhájil s velkým náskokem svou pozici
na další čtyři roky. Akademický senát VŠE se tak shodl hned v prvním
kole. Volby, stejně jako celá volební kampaň, proběhly v poklidu a bez
komplikací.

Vysoká škola ekonomická v Praze zná jméno svého rektora na
nadcházející čtyřleté volební období. Při třetím zasedání nově
zvoleného Akademického senátu VŠE zvítězil v prvním kole tajného
hlasování profesor Richard Hindls o 8 hlasů nad docentem Jiřím
Schwarzem.

Po sečtení všech 32 hlasovacích lístků profesor Hindls obdržel
20 platných hlasů. Předseda volební komise docent Zbyněk Švarc následně
oficiálně vyhlásil vítěze volebního klání a staronový rektor poděkoval
za činnost akademickému senátu a všem, kteří mu udělili svůj hlas.
Neopomenul poděkovat ani těm, jež mu do volební urny hlas nevhodili.

Zhlédněte rozhovor s profesorem Hindlsem po jeho
znovuzvolení

Tentokrát bez skandálu

Hlasování proběhlo na rozdíl od minulých rektorských voleb bez
větších problémů. Senátoři navíc odlehčili atmosféru, když rozvinuli
debatu nad tím, jakým způsobem mají zakřížkovat uchazeče na hlasovacím
lístku. Před volbou samotnou člen volební komise profesor Petr Marek
zkontroloval, zda nikdo ze senátorů nepřerušil studium nebo pracovní
činnost, aby tak předešel možnému zpochybnění mandátu, jak se tomu stalo
při minulých volbách.

Samotná volba však nebyla jediným bodem na programu jednání
akademického senátu. První hodinu probíhala diskuse s uchazeči
o rektorské místo. Každý ze senátorů měl právo na dvě otázky pro oba
kandidáty. Ne každý však tohoto práva využil.

Otázky se dotkly témat spojených s programovými cíli, ale i témat
spojených s aktuálními problémy. Na docenta Schwarze směřovala otázka
ohledně nákupu rezervních kreditů na páté fakultě. Ten tyto praktiky na
Národohospodářské fakultě označil za spravedlivé.

Podvody při studiu bude kontrolovat ISIS

Oba kandidáti museli též zodpovědět, jak by zamezili podobným
skandálům, které teď otřásají Právnickou fakultou v Plzni. Profesor
Hindls i docent Schwarz se shodli na tom, že v první řadě se musí
důrazněji kontrolovat plagiátorství. S uznáváním zkoušek se doposud
žádný s kandidátů nesetkal. Ale i přesto by profesor Hindls chtěl
zavést kontrolu proti tomuto nekalému způsobu studia přes ISIS.

Integrovaného studijního systému se dotkly i další dva dotazy. Podle
současného rektora vedou k vylepšení systému dva kroky. Nejdříve by
měli odborní pracovníci společně se systémovým integrátorem vytipovat
priority programu a na základě toho implementovat nová vylepšení. Jedna
z posledních otázek se také dotkla i handicapovaných studentů, kterým se
podle slov profesora Hindlse blýská na lepší časy. Tomáš Baťa ve své
závěti věnoval VŠE 2,5 miliónů korun, které by chtěla škola použít
na zlepšení studia právě handicapovaným zájemcům o studium.

Profesor Richard Hindls bude do dalšího funkčního období oficiálně
jmenován prezidentem republiky na žádost Akademického senátu VŠE.
O bližších podrobnostech vás budeme informovat.

Zhlédněte postřehy členů akademického senátu po
volbách

Mohlo by tě zajímat: