Škola chce prodat nejen Rooseveltku, ale i budovu na Jižním Městě

1. 2. 2018 | | Studentský život, Zprávy ze školy Cizinci_na_kolejich

Zmínka o prodeji Rooseveltovy koleje se poprvé objevila na zasedání akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) v roce 2016. Škola plánuje kolej prodat za cenu 110 až 120 milionů. Stále se ale nepodařilo najít vhodného kupce, prodej tak zůstává na úrovni pouhého záměru do budoucna. Informaci potvrdil kvestor VŠE Libor Svoboda.

Proti prodeji koleje se na loňském jednání AS VŠE vymezovali zejména studentští senátoři. Nejvýrazněji vyjadřoval svůj postoj Martin Vokálek, zástupce studentů Fakulty mezinárodních vztahů. Snažil se hájit zájmy svých spolubydlících, kteří proti prodeji iniciovali petici. Tu podepsalo téměř dvě stě padesát studentů. Již z prvního jednání AS ale vyplynulo, že studenti ubytovaní na Rooseveltově koleji dostanou při případném prodeji přednostní právo na výběr ubytování na ostatních kolejích.

Pokud se kolej podaří prodat, plánuje škola využít získané finanční prostředky na vylepšení ostatních kolejí. A to zejména komplexu na Jarově. Prostředky na vylepšení kolejí se mohou do budoucna ještě navýšit díky dotacím od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ministerstvo již několik let připravuje investiční program, díky kterému budou vysoké školy moci čerpat dotace na své školní budovy a areály kolejí. V současné chvíli má ale program financování MŠMT už více než roční zpoždění. Vyhlášen by měl být až v průběhu roku 2018, zatím tedy není jasné, jak bude dotace možné čerpat. Podmínkou pro jejich využití je ovšem spolufinancování ze strany škol ve výši čtyřiceti procent z celkového objemu poskytnutých peněz.

Škola chce prodat i budovu na Jižním Městě

Škola by kromě Rooseveltky také ráda prodala areál na Jižním Městě. Důvodem je je klesající počet studentů na ekonomce a naplnění výukového areálu Jižáku je rok od roku nižší. Velká část nákladů na provoz budovy musí být financována bez ohledu na její zaplněnost, proto se jihopražská budova stává čím dál větší přítěží pro rozpočet VŠE. Pro budoucí provoz této budovy navíc nehovoří ani fakt, že volné studijní kapacity, které nyní nabízí komplex budov na Žižkově, se přibližují celkové aktuální výukové kapacitě Jižního Města.

Vedení školy proto již začalo hledat možnosti, jak kompletně přesunout výuku z Jižního Města na Žižkov. Schůdnou možností je celý areál prodat nebo alespoň dlouhodobě pronajímat. S tímto záměrem proto vedení oslovilo městskou část Kunratice, která momentálně shání prostory pro budovu základní školy. Kromě nich jedná také s vedením Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). Ta uvažuje o koupi další školní budovy. Ani jeden z oslovených ale neposkytl definitivní odpověď.

K prodeji kolejí na Jižním Městě, tedy Blanice a poloviny Vltavy, se vyjádřila i rektorka VŠE Hana Machková. „Strašně ráda bych prodala koleje na Jižním Městě, ale ty nám nikdo nekoupí,“ řekla iListu. Na zasedání AS VŠE, kde se poprvé projednávalo téma prodeje Rooseveltovy koleje poznamenala, že škola prodává to nejlepší. Zároveň dodala, že koleje na „Jižáku“ by nikdo nekoupil ani za korunu. Nad jejich prodejem proto stále visí otazník.

Přáním rektorky je rozšířit Žižkov

Ve vzduchu visí i rozšíření výukového areálu na Žižkově, konkrétně o budovu v ulici U Rajské zahrady 3. „Mým snem je tuto budovu koupit. Pořád na ni zbožně hledím z okna kanceláře, ale patří Spotřebním družstvům,“ uvedla Machková. S vlastníky budovy proběhlo jednání již v roce 2014. V té době se navíc skýtala možnost nakoupit budovu pomocí prostředků z fondů Evropské unie. To však ale nakonec možné nebylo a v tuto chvíli žádná další jednání o koupi budovy neprobíhají.

Tabulka obsazenosti kolejí VŠE:

Obsazenost kolejí VŠE v akademickém roce (AR) 2016/2017
Objekt Počet lůžek Průměrně obsazeno během AR Průměrně volných lůžek během AR Počet ubytovaných mimo VŠE*
Rooseveltova 352 99,4 % 2 87
Jarov 1 968 98,3 % 33 148
Jižní Město 1 420 96,9 % 44 230
Celkem 3 740 80 465

*absolventi a studenti jiných škol

Zdroj: Správa účelových zařízení VŠE 

Mohlo by tě zajímat: