Skripta jsou přežitek, kupujte knihy

4. 5. 2004 | | Nezařazené titulní obrázek

Čím dál častěji se studenti setkávají s tím, že základní literaturou pro předměty na VŠE nejsou skripta, ale publikace vydávané mimo školu. A to i přesto, že autory jsou stále ti stejní učitelé. Čtenáře sice potěší lákavý vzhled knihy, ale její cena už tak příznivá nebývá. Studentský list sestavil tabulku, která uvádí literaturu k celoškolně povinným předmětům vydanou učiteli VŠE. Průměrná cena nové knihy vydané mimo VŠE činí 383 korun, kdežto skripta vyjdou v průměru na 70 Kč.

Základní literaturu často vydávají učitelé u komerčních nakladatelství. Škola ani studenti na tom nevydělají.

Čím dál častěji se studenti setkávají s tím, že základní literaturou pro předměty na VŠE nejsou skripta, ale publikace vydávané mimo školu. A to i přesto, že autory jsou stále ti stejní učitelé. Čtenáře sice potěší lákavý vzhled knihy, ale její cena už tak příznivá nebývá. Studentský list sestavil tabulku, která uvádí literaturu k celoškolně povinným předmětům vydanou učiteli VŠE. Průměrná cena nové knihy vydané mimo VŠE činí 383 korun, kdežto skripta vyjdou v průměru na 70 Kč.

Nakladatelství sice poskytují studentům slevy – Management Press i C. H. Beck například 10 %, ale i tak jsou jejich knihy dražší než skripta. Z některých „bichlí“ je ale použitelná jen část, například z učebnice managementu je pro základní kurz využitelná méně než polovina. V některých případech se navíc obsah knih zásadně neliší od dřívějších skript.

Dostupnost komerčně vydávané literatury je kvůli cenám nižší i v knihovnách VŠE. Pokud by studenti měli čerpat informace z nejnovější literatury, kterou uvádí systém PES, bylo by jim k dispozici od každého komerčního titulu v průměru jen 31 výtisků, ale 141 skript.

Zda vydat k předmětům skripta, závisí na rozhodnutí edičních komisí jednotlivých fakult. Důvodem, proč učitelé raději píšou knihy pro komerční nakladatelství, nejsou jen vyšší honoráře. Podle proděkana Fakulty podnikohospodářské doc. Tomáše Kubálka je to i kvůli publikační činnosti (viz článek Na dvojke sa skripta nedotujú). Ediční oddělení VŠE se přitom předloni přeměnilo v nakladatelství Oeconomica se záměrem zvýšit jeho úroveň a vydávat kromě skript i knihy. Vypadá to ale, že se učitelům nezdá dost prestižní, protože knih se loni vydalo pouze osm.

Od skript se vzhledem příliš neliší učební texty z nakladatelství Melandrium, kde vychází velká část literatury pro mikro a makroekonomii. Proč se nevydává přímo ve škole, vysvětluje vlastník Melandria doc. Libuše Macáková z katedry mikroekonomie: „Naším cílem bylo udržet nízkou cenu a zaplatit práci autora. Začali jsme vydávat na začátku devadesátých let, kdy byste za několik měsíců práce dostal stovku, dvě.“ Ceny aktuálních publikací Melandria většinou nedosahují ani 50 haléřů za stránku, jsou tedy více než dvakrát nižší než v případě některých nových školních skript.

Existují však i předměty, na něž byly dříve předepsány komerční tituly, poté ale učitelé vydali skripta. Mezi takové výjimky patří katedra práva a informatické katedry. Přitom právě právníci často musí vydat ze svých kapes nejvíce: Na 1 700 korun vyjde například základní literatrura k předmětu Občanské právo hmotné na Právnické fakultě UK.

Masové celoškolské předměty nejsou jediné, pro které jsou jako základní literatura předepisovány drahé knihy. Příkladem může být povinný dvoukreditový kurz SE419. Jeho jedinou učební pomůckou je sedmisetstránková kniha, kterou garantka předmětu vydala v nakladatelství C. H. Beck. Knihovna VŠE však zakoupila 20 exemplářů a v tomto semestru se tak dostane na všech 18 studentů, kteří mají kurz zapsaný.

Ceny některých učebnic

Mohlo by tě zajímat: