Soft skills zvyšují prestiž absolventa

25. 4. 2008 | | Zprávy ze školy

Poslední únorový čtvrtek se v prostorách VŠE uskutečnila panelová diskuse na téma „Lepší start absolventů vysokých škol“. Zúčastnili se jí představitelé institucí, které mají co dočinění s náborem absolventů. Hodnotily se zejména takzvané soft skills.

Poslední únorový čtvrtek se v prostorách VŠE uskutečnila panelová diskuse na téma „Lepší start absolventů vysokých škol“. Zúčastnili se jí představitelé institucí, které mají co dočinění s náborem absolventů. Hodnotily se zejména takzvané soft skills.

Ve čtvrtek 28. února 2008 mohli zájemci navštívit v Nové aule VŠE panelovou diskusi, která se zaměřila na to, jaké nedostatky vykazují čerství absolventi a jakým způsobem je možno těmto vadám předejít, nebo jaká je situace na trhu práce. K tomu se vyjádřil profesor Richard Hindls, rektor VŠE: „Na VŠE máme vůbec nejnižší nezaměstnanost absolventů.“ Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu, dodává: „Trh práce je u nás na světové úrovni.“ Panuje také obecná shoda, že jazykové znalosti studentů se oproti minulým letům značně zlepšily. I přesto ale mohou někteří držitelé diplomu z vysokých škol narazit na problém.

Firmy totiž nehledají jen experty nabyté znalostmi, ale dávají velký důraz na takzvané soft skills. Do této kategorie patří umění komunikace, týmová spolupráce, umět si poradit v krizové situaci, rozhodovat se pod tlakem a podobně. Požadavek na soft skills dnes tvoří podle rektora Hindlse až dvě třetiny z celkové představy firmy o absolventovi.

Již samotný nábor zaměstnanců klade tedy na soft skills velký důraz. V rámci větších firem jako Česká spořitelna (ČS) či KPMG dokonce využívají takzvaných assessment center, která důkladně prověří schopnosti žadatelů o práci. V assessment centru stráví uchazeči o pracovní místo někdy až dva dny. Zajímavým faktem je, že v assessment centru se neprověřují odborné znalosti, ale právě zmíněné soft skills. Používají se k tomu různé druhy press testů, modelové situace, týmové úkoly, logické testy a podobně.

Na panelu se diskutovalo hned několik závažných nedostatků absolventů, kteří přicházejí do firem s žádostí o zaměstnání. Podle zástupce Jaroslava Páviše, ředitele odboru náboru a výběru zaměstnanců z České spořitelny, jim chybí hlavně představa, na jaké konkrétní pozici ve firmě by chtěli působit. Dodává také, že leckdy velmi špatné komunikační dovednosti a schopnost sebeprezentace nejsou vůbec dobrou vizitkou. „Absolventi by se měli vzdělávat i po ukončení studia,“ tvrdí ředitelka Kopicová.

V aule mnohokrát zaznělo, že čerstvě diplomovaní lidé mají velmi přemrštěné a nereálné nároky na jejich kariérní postup a výši platu. Někteří absolventi se tváří velmi arogantně a vzhledem k situaci na trhu práce si chtějí diktovat podmínky. Ředitel Páviš dále konstatoval, že firmy nejsou vůbec spokojeny se situací, když do přijatých absolventů investují nemalé prostředky (u některých firem jsou lidé často jediné aktivum) ve formě školení a dalších vzdělávacích akcí, a absolvent často po jednom či dvou letech uteče ke konkurenci. Z těchto lidí se pak podle názorů v aule většinou generují trvale nespokojení fluktuanti. Studenti by také podle ředitelky Kopicové neměli jen slepě stát za svým názorem, ale měli by ho i umět podpořit pádnými argumenty a naopak přemýšlet nad argumenty druhých.

Sama VŠE se pokouší své studenty připravit na úklady přijímacích testů a pohovorů. Za skvělý projekt se dá podle slov rektora Hindlse označit Rozvojové a poradenské centrum. Škola také připravila několik předmětů, kde si studenti mohou ověřit a zlepšit právě své soft skills. Martin Lukeš, ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE, však přiznává: „Vzhledem k faktu, že osobnost člověka se utváří z velké části hlavně na střední a základní škole, to není leckdy úplně jednoduché. Soft skills se prostě nejdou naučit jen tak přes noc.“ Na VŠE se také pořádají pracovní veletrhy Career days a Šance, které dávají studentům možnost poznat své budoucí zaměstnavatele a dozvědět se od nich osobně všechny potřebné informace.

HR manažeři se také shodují, že praxe je výhodou, nikoli však podmínkou. Větší společnosti také často nabízí absolventům a svým zaměstnancům různé trainee programy, letní univerzity a odborné stáže. Firmy jako jeden muž potvrdily, že nezáleží, jakou školu máte napsanou ve svém životopise. Čili rozdíly mezi VŠE, Západočeskou univerzitou či ČZU by neměly být znát.

Mohlo by tě zajímat: